-

Відпустки працівникам з інвалідністю

8 квітня 2020
88180
Середній бал: 5 із 5

Чинне законодавство передбачає систему пільг та гарантій працівникам з інвалідністю. Зокрема, це стосується тривалості та порядку надання відпусток. У фокусі статті — щорічна відпустка, відпустка без збереження заробітної плати та додаткові відпустки для працівників I, II та III групи інвалідності.

Особливості надання особам з інвалідністю

Особи з інвалідністю, що є найманими працівниками, мають право на:

 • працевлаштування без випробувального терміну, за направленням МСЕК;
 • неповний робочий день або тиждень;
 • відмову працювати в нічний час й понаднормово;
 • щорічну відпустку у зручний час;
 • основну щорічну відпустку більшої тривалості;
 • додаткові підстави для надання відпустки без збереження заробітної плати;
 • розірвання строкового трудового договору, якщо стан здоров’я став перешкоджати виконанню службових обов’язків;
 • перевагу залишитися на роботі (коли працівник є інвалідом війни), в разі скорочення чисельності або штату (за умови, що такий працівник має таку ж кваліфікацію, як і інші працівники);
 • пільги в оподаткуванні тощо.

Чим загрожує порушення законодавства про відпустки?

Чим більше підприємство, тим частіше виникає питання, як надати відпустку працівникам з інвалідністю. Адже роботодавці, які використовують найману працю, мають дотримуватись нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII).

Розглянемо детальніше, яка тривалість відпусток для осіб з інвалідністю передбачена законодавством.

Щорічна основна відпустка працівникам з інвалідністю

У загальному порядку для найманих працівників тривалість щорічної основної відпустки, що надається за відпрацьований робочий рік, має бути не менше ніж 24 календарних дні. Таку умову передбачають стаття 75 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) та стаття 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Тривалість відпрацьованого робочого року обчислюється з дня укладення трудового договору. Разом з тим, для окремих категорій працівників цим законом встановлено більшу тривалість щорічної основної відпустки.

Відпустка особам з інвалідністю I і II груп

 • Тривалість відпустки залежить від встановленої групи інвалідності. Зокрема, для інвалідів I і II груп передбачена відпустка у 30 календарних днів (ч. 7 ст. 6 Закону про відпустки);

Відпустка інвалідам III групи

Для 3-ої групи інвалідності передбачена щорічна основна відпустка тривалістю 26 календарних днів.

При цьому, працівники з інвалідністю мають право на щорічну основну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві (п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). Також за бажанням працівника з інвалідністю, роботодавець повинен надати відпустку в будь-який зручний для нього час.

Дізнайтеся, хто з працівників має право на щорічну відпустку в зручний час. Скористайтесь пам’яткою кадровика.

право на відпустку у зручний часСКАЧАТИ

Слід зазначити, що законодавче право на щорічну відпустку більшої тривалості як для осіб з інвалідністю (ст. 6 Закону про відпустки) працівник отримує з моменту встановлення йому цього статусу. Як правило, про статус працівники повідомляють одразу (або під час прийняття на роботу, або протягом місяць після отримання довідки МСЕК).

Але, якщо з будь-яких причин працівник не повідомив про свій статус одразу, на підприємстві повинні зробити перерахунок днів відпустки за минулі роки. Про це зазначено в Листі Мінсоцполітики «Про надання відпустки інвалідам» від 29.12.2015 № 774/13/116-15:

«Тобто якщо працівник працює на підприємстві з 2000 року та надав роботодавцеві довідку МСЕК у 2014 році, де зазначено, що йому встановлена інвалідність II групи з 1999 року (інформацію про інвалідність можна було визначити відповідно до запису у трудовій книжці про призначення пенсії по інвалідності), працівнику гарантовано надання законодавством 30 календарних днів щорічної відпустки з дня укладення трудового договору, незважаючи на обставини, за яких бухгалтерія (відділ кадрів) підприємства не мала документа (довідку МСЕК), що підтверджує інвалідність працівника».

Якщо працівника з інвалідністю переводять на інше підприємство, то до переведення нинішній роботодавець зобов’язаний:

 • надати щорічні відпустки повної тривалості за всі відпрацьовані роки

або

 • виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток,

або

 • перерахувати на нове підприємство грошові кошти за невикористані дні відпустки.

Причому, ці дії обов’язкові, навіть якщо доводиться робити перерахунок днів щорічної відпустки, у зв’язку з тим, що працівник вчасно не повідомив та/або не надав необхідні документи на підприємство про встановлення інвалідності.

Калькулятор для розрахунку нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю

РОЗРАХУВАТИ ➤➤➤

Відпустка без збереження заробітної плати працівникам з інвалідністю

Відпустка без збереження заробітної плати може бути такою, що надається:

 • в обов’язковому порядку — для працівників пільгових категорій тривалістю певної кількості днів, залежно від їх статусу (ст. 25 Закону про відпустки);
 • за згодою сторін — не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Роботодавець зобов’язаний, за бажанням працівника з інвалідністю, надати відпустку в обов’язковому порядку, залежно від групи інвалідності:

 • для III групи інвалідності — тривалістю до 30 календарних днів щорічно (п. 6 ст. 25 Закону про відпустки);
 •  для I та II груп інвалідності — тривалістю до 60 календарних днів щорічно (п. 7 ст. 25 Закону про відпустки).

Крім цього, як і всі інші працівники, особи з інвалідністю можуть претендувати на неоплачувану відпустку за згодою сторін тривалістю не більше ніж 15 днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Таким чином, максимальна тривалість відпустки без збереження заробітної плати особам з інвалідністю може скласти сумарно з двох підстав (ст. 25 та ст. 26 Закону про відпустки):

 • 45 календарних днів — для інвалідів III групи;
 • 75 календарних днів — для інвалідів I та II груп.

Додаткова відпустка інвалідам

Якщо колективним договором підприємства встановлено додаткові відпустки, працівник з інвалідністю, як й інші працівники, вправі скористатися такими відпустками. Але….

Під час укладання або продовження трудового договору з працівником з інвалідністю, слід ретельно вивчити усі експертні медичні висновки, а якщо виникнуть сумніви, ще й додатково офіційно звернутися до спеціалістів за роз’ясненням.

Та, тільки після цього, якщо згідно з експертно-медичними висновками немає обмежень стосовно саме цих особливостей праці, винятково за бажанням самого працівника з інвалідністю — можна залучати його до надурочних робіт (ч. 3 ст. 12 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХII).

Якщо всю процедуру виконано без порушень, то працівник з інвалідністю на загальних підставах, претендує на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. У тому числі й додаткову відпустку за ненормований робочий день та додаткову відпустку за роботу на комп’ютері.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo