Структура посадової інструкції та рекомендації щодо заповнення

2170
Права та обов’язки працівників роботодавець має регламентувати локальними нормативними актами підприємства, зокрема, посадовими (робочими) інструкціями. Відсутність таких інструкцій кваліфікується як порушення законодавства про працю, за що роботодавця притягнуть до відповідальності.

Посадові (робочі) інструкції — обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві для усіх посад, передбачених штатним розписом.

Виняток становлять, приміром, директор, заступники директора та начальники структурних підрозділів. Але тільки у разі, якщо права, обов’язки та відповідальність цих посадових осіб визначені статутними документами або положеннями про підрозділи (абз. 8 п. 6 Загальних положень розділу 1 Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Структура посадової інструкції та рекомендації щодо заповнення Дізнайтеся, для кого з працівників розробляти посадові інструкції, а для кого — робочі

Відповідальні за розроблення посадових інструкцій

Зазвичай, проект посадової (робочої) інструкції розробляє безпосередній керівник працівника, діяльність якого регламентує цей документ, і подає його на погодження до юридичної служби (юрисконсульта) і/або кадрової служби підприємства.

Погоджений документ підписує керівник структурного підрозділу, до якого належить працівник, що обіймає зазначену в інструкції посаду, та затверджує керівник підприємства (Рекомендації щодо складення і оформлення посадової інструкції Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленого протоколом Методичної комісії Держкомархівів від 20.06.2006 № 3). Кадрова служба за таких умов надає методичну та консультаційну підтримку безпосередньому керівнику.

Частою є ситуація, коли розробленням проекту посадової (робочої) інструкції опікується кадрова служба, яка залучає до роботи керівників структурних підрозділів.

Структура посадової інструкції та рекомендації щодо заповнення  Дізнайтеся, як закріпити в посадових (робочих) інструкціях розподіл завдань та обов’язків між працівниками підрозділу

Рекомендації щодо змісту розділів посадових і робочих інструкцій

Назва розділу

Зміст

Примітки

Загальні положення

Вкажіть основні відомості про посаду:

 • найменування згідно зі штатним розписом;
 • назву структурного підрозділу;
 • підпорядкованість;
 • категорію персоналу (керівник, професіонал, фахівець, технічний службовець)

Узагальнено висвітліть сутність, особливості та мету виконуваних завдань і робіт

Зазначте:

 • порядок призначення на посаду і звільнення з неї;
 • безпосередню підпорядкованість і наявність підлеглих;
 • порядок заміщення за тимчасової відсутності працівника (відпустка, хвороба, відрядження та інші поважні причини)

Вкажіть особу, що
заміщуватиме працівника

Перелічіть нормативні документи, якими працівник керуватиметься у професійній діяльності

Завдання та обов’язки

Розкрийте зміст робіт, які виконуватиме працівник. Для цього наведіть конкретні види робіт. Їх характеризують за організаційно-юридичними ознаками: здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо

Визначте самостійну ділянку роботи:

 • відповідно до положення про структурний підрозділ;
 • виділенням групи питань із відповідних напрямів;
 • закріпленням за працівником переліку об’єктів управління або як переліку відносно самостійних питань.

Варто навести перелік видів робіт і функції, що виконуватимуться

У робочій інструкції охарактеризуйте робоче місце

Зазначте обов’язки працівника при виконанні трудових функцій. Зокрема, працівник зобов’язаний:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, стандартних строків підготовки документів, вимог щодо конфіденційності службової інформації;
 • раціонально та ефективно організовувати працю;
 • додержувати норм технологічних процесів;
 • не допускати браку;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища;
 • додержувати норм, методів і прийомів праці;
 • за необхідності використовувати засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)

Завдання та обов’язки в інструкції мають відповідати кваліфікаційній характеристиці посади або робітничої спеціальності Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП).

Основні й типові завдання та обов’язки з професійно-кваліфікаційної характеристики можна доповнювати іншими видами робіт, передбаченими технологічними картами, локальними нормативними документами, трудовим договором — за умови додержання правил охорони праці та санітарних норм

Права

Зафіксуйте коло прав, необхідних для виконання покладених обов’язків. Наприклад:

 • приймати рішення та вносити пропозиції з певних питань;
 • одержувати інформацію;
 • виконувати обов’язки щодо представництва підрозділу з певних питань;
 • візувати документи певних видів;
 • контролювати окремі напрями роботи;
 • отримувати необхідну для виконання своїх завдань інформацію від відповідних підрозділів

Чітке формулювання прав працівника дає змогу визначити відповідальність, яку виділено в окремий розділ

Визначте порядок реалізації прав

Наведіть делеговані повноваження

Відповідальність

Розкрийте зміст та форми відповідальності працівника за результати і наслідки діяльності, а також за невжиття своєчасно необхідних заходів згідно з передбаченими обов’язками

Для працівника можна встановити дисциплінарну і матеріальну відповідальності згідно із законодавством та з урахуванням специфіки підприємства.

Наприклад, працівник нестиме відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці тощо

Визначте показники оцінювання роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності і виконання робіт. Показниками оцінювання роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків

Повинен знати

Наведіть основні вимоги до професійних знань, знань нормативно-правових актів, а також методів і засобів, необхідних для виконання посадових обов’язків (трудової функції)

Подайте додаткові, як порівняти з кваліфікаційною характеристикою, вимоги до знань, умінь і навичок, зумовлені реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями обладнання та матеріалів

Кваліфікаційні вимоги

Викладіть норми щодо професійної освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів і досвіду, необхідного стажу за фахом, достатніх для повного та якісного виконання робіт за посадою, професією (фахом)

Перевірте, чи відповідають ДКХП подані в інструкції кваліфікаційні вимоги

Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою

Визначте:

 • зв’язки, необхідні для виконання завдань та обов’язків, — із працівниками свого та інших підрозділів, зі сторонніми підприємствами;
 • напрями взаємодії;
 • особливості інформаційного обміну — строки отримання та надання інформації, її види;
 • порядок погодження та затвердження документів тощо

Погодження та затвердження посадових інструкцій

До затвердження проект інструкції візують зацікавлені посадові чи службові особи. Найчастіше — заступник керівника підприємства, що відповідає за напрям роботи структурного підрозділу, керівники кадрової та юридичної служб, а за відсутності служби — менеджер з персоналу, юрисконсульт; за необхідності — керівник бухгалтерської служби (Рекомендації щодо складення і оформлення посадової інструкції Збірника уніфікованих форм ОРД).

Порядок візування інструкцій на підприємстві регламентуйте в інструкції з діловодства.

Погоджений проект інструкції підписує керівник структурного підрозділу, у складі якого передбачено посаду. Зазначають назву посади керівника підрозділу, його ініціали та прізвище. Керівник підрозділу проставляє особистий підпис (Рекомендації щодо складення і оформлення посадової інструкції Збірника уніфікованих форм ОРД).

Структура посадової інструкції та рекомендації щодо заповнення Дізнайтеся, чи потрібно видавати наказ про затвердження посадової інструкції

На більшості підприємств інструкції затверджує перший керівник. Однак із метою оптимізації документообігу, економії робочого часу керівника, він може делегувати відповідні повноваження іншим посадовим особам. Наприклад, заступнику директора з кадрових питань. Делегування повноважень оформлюють наказом з основної діяльності.Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Накази на підприємстві

Електронна книга для кадровика та секретаря

Читати


© Кадровик-01, 2018. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ 18746-7546 ПР від 02.03.2012


 • Ми в соцмережах
... це як сніг на голову!

Не скачується? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
і скачаю все
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть, будь ласка, свій статус професіонала, пройшовши швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту;

• 40 шпаргалок для безпомилкової роботи;

• вебінари та презентації від найкращих експертів з кадрів.У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І продовжу читання
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×

Кримінальна відповідальність за порушення у сфері праці

СКАЧАЙТЕ собі та покажіть директору