Звільнення з роботи і прийняття на нове місце у той самий день

22 січня 2018
13849
Середній бал: 5 із 5

Розгляньмо ситуацію: наказ про звільнення з роботи видано 17.01.2018. Запис про звільнення до трудової книжки внесено 18.01.2018. Чи правомірним буде прийняття на роботу того самого дня, коли внесено запис про звільнення — 18.01.2018?

День звільнення є останнім робочим днем. Це випливає як з норм Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), так і зазначається у пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9.

Тому день звільнення не може бути першим робочим днем на іншому місці роботи.

Звільнення з роботи і прийняття на нове місце у той самий день Дізнайтеся, чи видавати наказ про прийняття за договором підряду

Запис про звільнення у трудовій книжці працівника провадиться з додержанням таких правил:

  • у графі 1 ставиться порядковий номер запису;
  • у графі 2 — дата звільнення;
  • у графі 3 — причина звільнення;
  • у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис, — наказ (розпорядження), його дата і номер (п. 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58).

Увага!

Дата, вказана у графі 2 трудової книжки, це дата фактичного прийняття на роботу або звільнення з неї, а не дата внесення запису до трудової книжки.

Отже, якщо наказ про звільнення виданий 17.01.2018, а в графі 2 трудової книжки стоїть дата 18.01.2018, це означає, що роботодавець 17 січня видав наказ про звільнення працівника 18 січня. За таких умов 18 січня (день звільнення) є останнім робочим днем і працівник може бути прийнятий на роботу з 19 січня.

Увага!

У переважній більшості випадків дата видання наказу і дата звільнення не збігаються, оскільки роботодавець за таких умов може бути позбавлений можливості виконати свої обов’язки щодо проведення остаточного розрахунку та видачі працівнику трудової книжки в останній день роботи.

Звільнення з роботи і прийняття на нове місце у той самий день Читайте також: Прийняття на роботу у святковий, неробочий чи вихідний день

Інша ситуація, якщо наказ про звільнення видано 17 січня, звільнення відбувається у цей же день, однак роботодавець всупереч вимогам, визначеним статтею 47 КЗпП, вніс запис про звільнення до трудової книжки працівника і видав її лише наступного дня. За таких умов працівника може бути прийнято на нове місце роботи з 18 січня, якщо до початку роботи будуть виконані умови, встановлені статтею 24 КЗпП:

  • працівник надав трудову книжку;
  • з працівником укладений трудовий договір, оформлений наказом чи розпорядженням роботодавця;
  • про прийняття працівника на роботу повідомлений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування ЄСВ.

Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo