Відтепер «особа з інвалідністю» замість — «інвалід». Будьте уважні!

25 січня 2018
8130
Середній бал: 5 із 5

Із 20 січня 2018 року набрав чинності закон, яким унесено зміни до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю. Як наслідок, термін «інвалід» відтепер не використовуємо у вжитку. Замість нього — «особа з інвалідністю».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю)» від 19.12.2017 № 2249-VIII (далі — Закон № 2249) набрав чинності 20.01.2018. Як зауважив Президент України під час підписання Закону № 2249: «Акцентувати треба на людині, а не на її інвалідності».

Закон № 2249 узгоджує норми законодавства з офіційним перекладом Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, ратифікованої 2015 року. Мета змін — дотримати європейських стандартів соціального захисту людей з особливими потребами.

Законодавець змінив терміни:

Було

Є

Інвалід

Особа з інвалідністю

Особа з обмеженими фізичними можливостями

Інвалід війни

Особа з інвалідністю внаслідок війни

Дитина-інвалід

Дитина з інвалідністю

Інвалід з дитинства

Особа з інвалідністю з дитинства

Відтепер особа з інвалідністю замість — інваліда. Будьте уважні!

СКАЧАТИ
порівняльну таблицю

Змін зазнали законодавчі акти, з-поміж яких Кодекс законів про працю, Сімейний кодекс, Закони «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 10.02.1995 № 51/95-ВР, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

Поради кадровикам

1. Використовуйте нові терміни у наказах і локальних актах. За потреби внесіть зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

2. Зазначайте в наказі про відпустку, яку надаєте на підставі статті 19 Закону про відпустки нову назву — «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи».

3. Застосовуйте нові терміни в наказах з кадрових питань.

Приклад

НАДАТИ:

1. МАРЧЕНКУ Ігорю Васильовичу… щорічну основну відпустку як особі з інвалідністю ІІ групи на 30 календарних днів…

2. ІВАНЕНКО Марині Петрівні… додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, як матері дитини з інвалідністю за 2018 рік на 10 календарних днів…

3. СИМОНЕНКУ Віктору Олексійовичу… додаткову відпустку окремим категоріям ветеранів війни як особі з інвалідністю внаслідок війни за 2018 рік на 14 календарних днів…

Приклад

НАДАТИ:

ПЕТРЕНКУ Віктору Степановичу… відпустку без збереження заробітної плати на 60 календарних днів як особі з інвалідністю ІІ групи...

Порада працівникам з інвалідністю

Не обмінюйте документи, що посвідчують статус. Посвідчення, видані до набрання чинності Законом № 2249, в яких застосовують слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких зазначено ці слова, є дійсними протягом строку, на який вони видані (п. 2 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2249).

Ольга Догадіна,
провідний експерт MCFR Кадри

Ірина Іванченко,
шеф-редактор системи «Expertus: Кадри»,
журналів «Кадровик-01» та «Довідник секретаря та офіс-менеджера»


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo