Запис у трудовій книжці про прийняття директора: хто вправі вносити

12 березня 2018
13466
Середній бал: 5 із 5

Ситуація з практики: в організації працюють лише дві особи — директор та головний бухгалтер. Чи має право директор сам внести запис до своєї трудової книжки про прийняття на роботу? Як має бути сформульований такий запис?

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Розподіляти обов’язки між працівниками, визначати їх повноваження і ступінь відповідальності має керівник організації у посадових і робочих інструкціях, що затверджують в порядку, визначеному статутом або іншими установчими документами.

Якщо функцію з оформлення трудових книжок не покладено на іншого працівника посадовою інструкцією, наказом чи іншим організаційно-розпорядчим документом, то директор має самостійно оформлювати трудові книжки та вносити в них записи. Крім того, відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301 відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника організації.

Запис у трудовій книжці про прийняття директора: хто вправі вноситиЧитайте також: Порядок унесення першого запису до трудової книжки

Запис до трудової книжки має бути внесено від третьої особи (за загальними правилами, визначеними Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 і оформлено відповідно до положень статуту організації.

Запис у трудовій книжці про прийняття директора: хто вправі вносити Дізнайтеся, чи приймати трудову книжку, яку заповнено тільки російською мовою

Якщо статутом визначено, що директора призначають на посаду власники (засновники), то в трудовій книжці має бути зазначено: «Призначено на посаду директора».

Якщо, відповідно до статуту, директора обирають (наприклад з числа засновників, акціонерів), то в трудовій книжці слід зазначити: «Обрано на посаду директора».

Запис у трудовій книжці про прийняття директора: хто вправі вноситиВам стануть у пригоді:

Якщо ж директора прийнято на роботу за рішенням власників (засновників), запис має бути такого змісту: «Прийнято на посаду директора».


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo