Реєстрація документів на підприємстві: правила та порядок

17 квітня 2018
10154
Середній бал: 5 із 5

Для більшості документів реєстрація — обов’язковий етап життєвого циклу. Службовий документ, отриманий підприємством або створений ним, зокрема для внутрішнього користування, вважається внесеним до документаційного фонду організації з моменту його реєстрації.

Мета реєстрації документів — забезпечити облік, контроль за виконанням, оперативним використанням наявної в документах інформації.

Реєстрація документів полягає у веденні запису облікових даних про документ за встановленою реєстраційною формою, яким фіксується факт створення, відправлення або одержання документа, шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у зазначених формах необхідних відомостей про документ (п. 1 гл. 3 розд. III Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5; Правила № 1000/5).

Реєстрація документів на підприємстві: правила та порядокВам стане у пригоді: Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

Правила реєстрації документів

Під час реєстрації документів на підприємстві необхідно дотримуватися таких ключових правил:

 • документи реєструються незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення;
 • документи реєструються за документопотоками — вхідні, вихідні, внутрішні;
 • документи реєструються лише один раз —
  • вхідні — у день надходження або не пізніше наступного робочого дня (якщо документ надійшов у неробочий час);
  • створювані — у день підписання або затвердження;
 • у разі передачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до іншого новий реєстраційний індекс на документі не проставляється;
 • документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора і змісту документів.

Окремий перелік документів для реєстрації:

 • акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, що надійшли до організації;
 • розпорядчі документи з основних питань діяльності організації;
 • розпорядчі документи з адміністративно-господарських питань;
 • розпорядчі документи з кадрових питань (особового складу) — відповідно до їх видів та строків зберігання;
 • рішення колегіальних органів;
 • акти ревізій фінансово-господарської діяльності;
 • бухгалтерські документи;
 • заявки на матеріально-технічне постачання;
 • службові листи;
 • звернення громадян;
 • запити на отримання публічної інформації;
 • факсограми (паперові копії документів, передані з використанням засобів факсимільного зв’язку);
 • документи, що передаються електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису (із зазначенням у реєстраційних формах електронної адреси відправника та адресата).

Служба діловодства централізовано реєструє:

 • акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та доручень вищих посадових осіб;
 • запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • документи, що надійшли на розгляд керівника організації та його заступників;
 • розпорядчі документи, листи за підписом керівника та його заступників;
 • протоколи і рішень колегіальних органів.

Інші документи, що стосуються напрямів діяльності структурних підрозділів організації, можуть реєструватися в цих структурних підрозділах.

Увага! Виділяють дві категорії строків зберігання реєстраційно-облікових форм організації, зокрема кадрової служб — тривалий (50, 75 років) і тимчасовий (3, 5 років). Кожен реєстраційний та обліковий журнал має свій строк зберігання

Служба діловодства не реєструє такі документи, як:

 1. графіки, наряди, заявки, рознарядки;
 2. зведення та інформація, надіслані до відома;
 3. навчальні плани, програми (копії);
 4. рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо;
 5. прейскуранти (копії);
 6. норми витрати матеріалів;
 7. вітальні листи і запрошення;
 8. друковані видання (книги, журнали, бюлетені);
 9. наукові звіти за темами;
 10. місячні, квартальні, піврічні звіти;
 11. форми статистичної звітності;
 12. договори.

Скачати форми основних журналів реєстрації

Реєстрація документів на підприємстві: правила та порядок

Порядок реєстрації документів

Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8-12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах — бухгалтерії, відділі кадрів, бібліотеці, відділі науково-технічної інформації.

Місце реєстрації окремих груп документів (накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу), договори, звіти, прейскуранти тощо) визначається в інструкції з діловодства організації (п. 4 гл. 3 розд. III Правил № 1000/5).

Під час реєстрації документу надається умовне цифрове (літерно-цифрове) позначення — реєстраційний індекс. Елементами реєстраційного індексу є:

 • порядковий номер документа в межах певної групи;
 • додаткові індекси, застосовувані в організації, — індекси за номенклатурою справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документи, виконавців, питань діяльності тощо.

Для розрізнення груп документів до реєстраційних індексів можна додавати літерну відмітку. Наприклад: 820/03-15 ДСК, де ДСК — позначка для документів з грифом «Для службового користування».

Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та виду документа.

Поряд із визначеними групами документів обов’язковому обліку підлягають пронумеровані бланки (п. 6 гл. 2 розд. II Правил № 1000/5). Порядкові номери на бланках проставляють нумератором, друкарським або іншим способом на нижньому полі зворотного боку або на лівому полі лицьового боку. Кожен вид пронумерованих бланків обліковують у журналі реєстрації бланків документів.

В окремому журналі обліковують усі печатки та штампи, що застосовуються в організації (п. 9 гл. 3 розд. II Правил № 1000/5).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo