Запис в трудовій книжці про звільнення за власним бажанням

12 січня 2021
74340
Середній бал: 5 із 5

Запис про звільнення за власним бажанням в трудовій книжці має відображати точне формулювання законодавчої норми про звільнення з цієї причини. Які варіанти запису про звільнення за власним бажанням можуть бути та зразки таких записів, — у статті.

Якщо працівник попередив про звільнення за два тижні, достатньо внести до трудової книжки такий запис: «Звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП».

Зразки записів про звільнення

Запис про звільнення за власним бажанням

Скачати зразок

Якщо працівник звільняється з причин, з якими законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення до трудової книжки вносять із зазначенням цих причин (абз. 3 п. 2.26 Інструкції № 58).

Якщо факт проведення виплат не у повному обсязі встановлено із значною перервою у часі, сума середнього заробітку, що підлягає виплаті, може бути несумірно великою у порівнянні із сумою заборгованості. А роботодавець має право притягнути працівника, винного у помилці при підрахунку, до дисциплінарної відповідальності.

Отже, у випадках, коли звільнення зумовлено неможливістю продовжувати роботу, запис у трудовій книжці додатково повинен містити і поважні причини звільнення. Наприклад, у зв’язку з:

  • переїздом на нове місце проживання;
  • переведенням чоловіка на роботу в іншу місцевість;
  • вступом до навчального закладу;
  • неможливістю проживання у конкретній місцевості, підтвердженою медичним висновком;
  • вагітністю;
  • необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку;
  • необхідністю догляду за дитиною з інвалідністю;
  • необхідністю догляду за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку;
  • виходом на пенсію за віком;
  • прийняттям на роботу за конкурсом тощо.

⚡ Як внести Запис до трудової книжки про звільнення за власним бажанням з поважної причини

logo