Проходження практики на підприємстві: які документи слід оформити

18 травня 2018
8754
Середній бал: 5 із 5

Невід’ємною частиною навчального процесу у вишах є проходження виробничої практики на підприємстві. Бази практики (підприємства, що приймають практикантів) мають забезпечити належні умови для проходження практики на підприємстві та оформити усі необхідні документи. Обов’язок з оформлення частково покладається на плечі кадровику. Що та як слід оформити, розказуємо у статті.

Студенти ВНЗ проходять практику в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління (бази практики), а також на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів.

Зміст і послідовність практики визначає програма практики, яку розробляють кафедри або предметна (циклова) комісія згідно з навчальним планом.

З базами практики (організаціями будь-якої форми власності) вищі навчальні заклади завчасно укладають договори на її проведення.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики, але не більше як на п’ять років.

Типову форму договору на проведення практики наведено у додатку 1 до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти від 08.04.1993 № 93 (далі — Положення № 93).

Увага!

Студенти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій, підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання (п. 2.3 Положення № 93). У такому разі порядок укладення договору про проходження практики дещо інший.

Наказ про проходження практики на підприємстві

Кадрова служба має підготувати проект наказу про проходження практики. Доречно відносити цей наказ до групи наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання.

У наказі має бути зазначено вид практики, визначені умови та термін проходження практики і призначено керівника практики від організації.

Скачати

Проходження практики на підприємстві: які документи слід оформити

зразок наказу про проходження практики

Наказ про прийняття на роботу студента на час проходження практики за наявності вакантних посад

Якщо в організації є вакантні робочі місця, робота на яких відповідає вимогам програми практики, студент-практикант може бути прийнятий на відповідну штатну посаду. При цьому не менше 50% часу відводять на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

У разі прийняття практиканта на вакантну посаду, підприємство укладає з ним строковий трудовий договір на час проходження практики. У цьому разі, окрім наказу про проходження практики, має бути видано і наказ про прийняття на роботу.

У заяві про прийняття на роботу та у відповідному наказі слід зазначити про строковий характер трудового договору.

Студент, прийнятий на роботу на час проходження практики, є працівником організації, отже, кадрова служба також має оформити на нього особову картку за типовою формою № П-2.

Звіту про проходження практики на підприємстві та характеристика за результатами практики

По завершенні практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання — складають письмовий звіт.

Форму звіту визначає ВНЗ. Відповідно до вимог Положення № 93 звіт має містити оцінку керівника практики від організації про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання.

Згідно з пунктом 1.7 Типового договору на проведення практики студентів ВНЗ база практики зобов’язується після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій буде відображено якість підготовленого ним звіту.

Доцільно, аби кадрова служба надавала методичну допомогу керівникам практики з питань підготовки та оформлення характеристики, оцінки звітів.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo