Заява на відпустку 2022: зразок

17 травня 2022
284385
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

«Як написати заяву на відпустку», - слова, які кадровик чує при оформленні щорічної основної відпустки, відпустки при народженні, для догляду за дитиною, за власний рахунок тощо. Щоб зекономити ваш час, ми зібрали найнеобхідніші бланки заяв на відпуску 2022 в одній статті. Скористайтесь запропонованими зразками заяв й поповніть скарбничку бланків кадровика. Пам'ятайте, що заяви необхідно оформлювати за національним стандартом ДСТУ 4163:2020.

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпустками, регламентують Конституція України, Закон України «Про відпустки», Кодекс законів про працю України та інші закони та нормативно-правові акти України.

Стаття 4 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) встановлює такі основні їх види:

Щорічні відпустки в свою чергу поділяються на такі:

 • основна відпустка

  ;
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Соціальні відпустки мають різновиди:

Як різновид творчої відпуски існує відпустка для підготовки та участі в змаганнях.

Додатково стаття 4 Закону зазначає, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись й інші види відпусток.

Заява на щорічну основну відпустку 2022

Щорічна основна відпустка надається працівникові відповідно до графіка відпусток, який затверджується роботодавцем наприкінці кожного року. Не пізніше ніж за два тижні, до встановленої графіком дати початку відпустки, роботодавець має письмово повідомити про це працівника.

Якщо в графіку відпусток запланувано лише місяць надання, працівнику необхідно щонайменше за три тижні до початку відпустки написати заяву.

Зразок заяви на щорічну основну відпустку 2022

заява на щорічну відпустку зразок 2022

СКАЧАТИ

Часом працівники хочуть використати лише частину щорічної відпустки.

Зразок заяви на частину щорічної відпустки 2022

заява на частну щорічної відпустки зразок 2022

СКАЧАТИ

Заява на відпустку без збереження заробітної плати 2022

Хочу написати заяву на відпустку за власний рахунок, — часто-густо саме так працівники позначають заяву на відпустку без збереження заробітної плати, звертаючись до кадровика.

Який кінцевий строк відпустки без збереження зарплати на час воєнного стану

Відповідно до законодавства відпустки без збереження зарплати є двох видів:

  • ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку, наприклад, відпустка у зв’язку зі смертю родича або відпустка у зв’язку з одруженням;
  • ті, що надаються за погодженням сторін трудового договору.

Зверніть увагу!

Відпустка без збереження заробітної плати надається лише за бажанням і не переноситься на наступний рік. Відпустки за власний рахунок, що надаються за певних обставин (одруження, карантин тощо), можуть бути використані й декілька разів на рік, за наявності таких обставин

Зразок заяви на відпустку за власний рахунок 2022

заява на відпустку без збереження заробітної плати 2022 зразок

СКАЧАТИ

Заява про відпустку при народженні дитини 2022

Максимальна тривалість одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини — до 14 к. д. Конкретну тривалість відпустки вказує працівник у своїй заяві (п. 4 Порядку надання відпустки при народженні дитини № 693).

зразок заяви при народженні дитини 2022

СКАЧАТИ

Заява на відпустку для догляду за дитиною 2022

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінка може піти у подальшу відпустку для догляду за дитиною. Скориставшись спочатку оплачуваною соціальною відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 3 ст. 179 КЗпП та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Така відпустка для догляду за дитиною надається або на період, визначений жінкою у заяві, або до дати досягнення дитиною трирічного віку (включно).

Заява на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

зразок заяви на відпустку до 3 років 2022

СКАЧАТИ

Відпустку для догляду за дитиною до трьох років повністю або частинами може використати батько дитини або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, а також особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки, ч. 7 ст. 179 КЗпП).

Заява про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Якщо дитина потребує домашнього догляду після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років, за медичним висновком та власним бажанням працівник може використати своє право на відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Для отримання такої відпустки працівник подає такі документи:

заява на відпустку по догляду до шести років 2022 зразок

СКАЧАТИ

Відпустку до 6 років надають з дати, яку працівник зазначив у заяві. Строк відпустки обмежується терміном (періодом), визначеним медичною довідкою. Строк дії довідки встановлюють індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів. Мінімальний строк дії довідки — 6 місяців, максимальний — рік.

Заява на навчальну відпустку 2022

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають:

 • працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах;
 • працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
 • працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки (ст. 13-15 Закону про відпустки).

заява на навчальну відпустку 2022 зразок

СКАЧАТИ

Заява про надання творчої відпустки 2022

Творча відпустка надається працівникові, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою (п. 1, 2 Порядку № 45) для:

 • закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
 • написання підручника, а також монографії, довідника тощо (далі — наукова праця).

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток визначено постановою КМУ від 19.01.1998 № 45 (далі — Порядок № 45).

заява на творчу відпустку 2022 зразок

СКАЧАТИ

Колего, редакція MCFR Кадри продовжує працювати для Вас в умовах війни.

Разом ми робимо внесок у відновлення економіки нашої країни. Передплатіть зі знижкою 50% 

журнал «Кадровик-01»

 або експертно-правову 

систему «Expertus: Кадри»

 чи навчання на базових курсах Вищої Школи Кадровика та Вищої Школи Асистента Керівника. Будьте певні, що матимете відповіді на всі робочі запитання не лише під час воєнного стану, а й після Перемоги!

Все буде Україна!
logo