Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Заява на відпустку 2019

19 квітня 2019
33833
Середній бал: 0 із 5

Працівник збирається піти у відпустку: щорічну основну, за власний рахунок, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною або у відпустку з подальшим звільненням. Щоб зекономити ваш час, ми зібрали найнеобхідніші бланки заяв на відпуску 2019 в одній статті. Скористайтесь запропонованими зразками заяв й поповніть скарбничку бланків кадровика.

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулює Конституція України, Закон України «Про відпустки», Кодекс законів про працю України та інші закони та нормативно-правові акти України.

Стаття 4 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон)  встановлює такі основні їх види:

 • щорічні відпустки;
 • додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
 • творча відпустка;
 • соціальні відпустки;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Щорічні відпустки в свою чергу поділяються на такі:

 • основна відпустка;
 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Соціальні відпустки мають чотири різновиди:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Як різновид творчої відпуски існує відпустка для підготовки та участі в змаганнях.

Додатково стаття 4 Закону зазначає, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись й інші види відпусток.

Заява на щорічну основну відпустку 2019

Щорічна основна відпустка надається працівникові відповідно до графіка відпусток, який затверджується роботодавцем наприкінці кожного року. Не пізніше ніж за два тижні, до встановленої графіком дати початку відпустки, роботодавець має письмово повідомити про це працівника.

Тож заява на щорічну основну відпустку 2019 не потрібна, окрім випадків, коли у працівника є нагальна потреба взяти щорічну основну відпустку (або її частину) в інший строк, ніж передбачено графіком. Останнє слово у такому випадку залишається за роботодавцем. Він може як задовольнити прохання працівника, так і відмовити.

Зверніть увагу!

Самовільне використання працівником днів щорічної відпустки є підставою для застосування одного з дисциплінарних стягнень, передбачених статтею 147 КЗпП: оголошення догани або звільнення за пунктом 4 статті 40 КЗпП (із дотриманням порядку застосування дисциплінарних стягнень, визначеного ст. 148, 149 КЗпП та Правилами внутрішнього трудового розпорядку).

Перед кадровиком постає питання, як написати заяву на щорічну відпустку? Тож у пригоді неодмінно стане приклад заяви на відпустку поза графіком.

Зразок заяви на щорічну основну відпустку 2019

Заява на відпустку 2019

СКАЧАТИ ➥

Часом працівники хочуть використати лише частину щорічної відпустки.

Заява на відпустку 2019

СКАЧАТИ ➥

Заява на відпустку без збереження заробітної плати 2019

Хочу написати заяву на відпустку за власний рахунок, - часто-густо саме так працівники позначають заяву на відпустку без збереження заробітної плати, звертаючись до кадровика.

Відповідно до законодавства відпустки без збереження зарплати є двох видів:

  • ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку, наприклад, відпустка у зв’язку зі смертю родича або відпустка у зв’язку з одруженням;
  • ті, що надаються за погодженням сторін трудового договору.

Зверніть увагу!

Відпустка без збереження заробітної плати надається лише за бажанням і не переноситься на наступний рік. Відпустки за власний рахунок, що надаються за певних обставин (одруження, карантин тощо), можуть бути використані й декілька разів на рік, за наявності таких обставин.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та заміна за бажанням працівника ➤➤➤

Зразок заяви на відпустку за власний рахунок

Заява на відпустку 2019

СКАЧАТИ ➥

Заява на відпустку з подальшим звільненням 2019

У разі припинення трудових відносин із працівником йому може бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням (ч. 1 ст. 3 Закону про відпустки). Виняток становить звільнення за порушення трудової дисципліни.

Датою звільнення у такому випадку стане останній день відпустки.

Важливо!

Роботодавець не вправі відмовити працівнику у наданні відпустки з наступним звільненням, мотивуючи тим, що графіком відпусток передбачено надання відпустки в інший період.

Заява на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами 2019

Відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами – це один із видів соціальних відпусток. Право на оплачувану відпустку по вагітності та пологах майбутній мамі надає листок непрацездатності, який вона може отримати у медичному закладі вже з 30-го тижня.

Коли ж і навіщо писати заяву на декретну відпустку?

Вагітна працівниця має право відмовитись від виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з дати, визначеної в листку непрацездатності. Адже законодавство не вимагає від жінки таких дій.

На практиці все частіше зустрічаються випадки, коли вагітні усвідомлено приймають рішення обіймати посади й працювати, якнайдовше. За таких обставин роботодавець зацікавлений, щоб працівниця написала заяву про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Наявність такого письмового повідомлення частково зніме з нього відповідальність за стан здоров’я вагітної, яка продовжує працювати.

Зразок заяви на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами

Заява на відпустку 2019

СКАЧАТИ ➥

Заява на відпустку для догляду за дитиною 2019

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінка може піти у подальшу відпустку для догляду за дитиною. Скориставшись спочатку оплачуваною соціальною відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 3 ст. 179 КЗпП та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Така відпустка для догляду за дитиною надається або на період, визначений жінкою у заяві, або до дати досягнення дитиною трирічного віку (включно).

Заява на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Скачати ✔

Заява на відпустку 2019

Відпустку для догляду за дитиною до трьох років повністю або частинами може використати батько дитини або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, а також особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки, ч. 7 ст. 179 КЗпП).

Алгоритм оформлення щорічної відпустки

Заява про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Якщо дитина потребує домашнього догляду після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років, за медичним висновком та власним бажанням працівник може використати своє право на відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Для отримання такої відпустки працівник подає такі документи:

 • заява про надання відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку
 • медичну довідку. Форму первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» затверджено наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430 (далі — Наказ № 430).

Заява на відпустку 2019СКАЧАТИ ➥

Відпустку до 6 років надають з дати, яку працівник зазначив у заяві. Строк відпустки обмежується терміном (періодом), визначеним медичною довідкою. Строк дії довідки встановлюють індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів. Мінімальний строк дії довідки — 6 місяців, максимальний — рік.

Заява на навчальну відпустку 2019

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають:

 • працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах;
 • працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
 • працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки (ст. 13-15 Закону про відпустки).

Заява на відпустку 2019СКАЧАТИ ➥

Заява про надання творчої відпустки 2019

Творча відпустка надається працівникові, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою (п. 1, 2 Порядку № 45) для:

 • закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
 • написання підручника, а також монографії, довідника тощо (далі — наукова праця).

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток визначено постановою КМУ від 19.01.1998 № 45 (далі — Порядок № 45).

Заява на відпустку 2019СКАЧАТИ ➥

Якщо працівнику необхідно перенести відпустку, надайте йому зразок заяви про перенесення відпустки.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Ви читали:
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік

• зразок штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 62+ шпаргалки-підказки

• калькулятор відпусток та інші онлайн-сервіси

• банк посадових інструкцій

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися