Новий правопис 2019: що мають знати секретар і кадровик

5 червня 2019
13335
Середній бал: 5 із 5

Затверджено нову редакцію «Українського правопису». Мовна комісія спростила написання слів, затвердила правила написання сайтів та наблизила мову до живого мовлення. Читайте детальний огляд змін, щоб заповнювати документацію правильно та грамотно вести ділове листування.

Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію «Українського правопису» 22 травня на засіданні уряду. Постанова також визнає, що втратив чинність пункт 1 постанови Кабміну від 1992 року щодо українського правопису.

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України опублікував повний текст нової редакції та конспект основних змін.

Пишіть інакше

У мові запозичення — [je], [ji], [ju], [ja].

Змінилося написання слів:

Було

Стало

Проект, проекція

Проєкт, проєкція

Конвейєр

Конвеєр

Паранойя

Параноя

 Більше змінених слів

Правило. Звук [j] передавайте за вимовою іншомовного слова буквою й, а у звукосполученнях [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я:

бу́єр, конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт, траєкторія, фоє, є́ті, Гоя, Савоя, Феєрбах, Маєр, Кає́нна, Ісая, Йоганн, Рамбує́, Соєр, Хаям, Хеєрда́л, Юнона, Їтс.

Дікенс, Те́керей, Бекі без подвоєння.

Правило. Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к:

Дікенс, Ді́кінсон, Джексон, Те́керей, Бекі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Ру́дбек, Шерлок.Пишіть разом.

Які слова тепер пишуться разом?

Пишіть окремо

Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини:

пів хвилини, пів яблука, пів áркуша, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів ящика, пів ями, пів Єврóпи, пів Києва, пів Украї́ни.

український правопис зміни 2019 Але пишіть разом як цілісне поняття:

півострів, півзахисник, півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півлітра (пляшка з горілкою або іншою випивкою ємністю 0,5 літра), півмісяць, півóберт, півовáл, півóстрів.

Порівняймо: півáркуш — пів áркуша, півóстрів — пів óстрова.

Слово «священник» тепер не виняток.

Правило. Букви подвоюються, якщо збігаються однакові приголосні звуки на межі кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-, -ник, -ниц-:

день — денний, закон — законний, кінь — кі́нний, осінь — осінній, туман — туманний; баштанник, годи́нник, письменник, священник; віконниця, Вінниця.

Розрізняйте написання з малої / великої букв

Назви виробничих марок технічних виробів (машин, приладів і т. ін.) беріть у лапки і пишіть із великої букви: автомобілі «Нісан», «Вольво», «Фольксваген»), літак «Боїнг 777», трактор «Слобожанець».

Але назви самих виробів пишемо у лапках із малої букви: «нісан», «вольво» «фольксваген» (автомобілі), «боїнг» (літак), «слобожа́́нець» (трактор).

Свята День Незалежності України, День Соборності України і День Конституції України — тепер пишіть великими.

Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишуть із великої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше була лише Батьківщина).

Як писати назви сайтів за новим правописом?

Правописна варіантність

Слова іншомовного походження

1. Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер.

Правило. У прізвищах та іменах людей передавайте звук [g] двома способами:

  • адаптуйте до звукового ладу української мови — буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер)
  • імітуйте іншомовний [g] — буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер).

2. Як тепер писати слова, що походять із давньогрецької та латинської моваудієнція чи авдієнція, лауреат чи лавреат, аудиторія чи авдиторія?

3. Кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

Правило. Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католи́цький, театр, теорія, ортодокс, ортопе́дія, Амальтея, Прометей, Текля, Таї́сія, Теодор.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність:

ана́фема і ана́тема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф і міт, міфологія і мітологія, Агатангел і Агафангел, Афіни і Ате́ни, Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін.

Українські й давно засвоєні слова

На початку слова звичайно пишемо і. Деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і и́рій, ірод і и́род (дуже жорстока людина).

И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслова и́кати (вимовляти и замість і) та похідного від нього іменника и́кання.

Уживаємо в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах: ийбе́н (ополчення в середньовічній Кореї), ир, Ич-оба́ (тип кургану), Кім Чен Ин

 Як вживати складні прізвища працівників?

Форми родового відмінка радості й радости, любові й любови, Білору́сі й Білору́си — за правописом 1928 року.

Правило. Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; кро́ви, любови, осени, соли, Ру́си́ , Білору́си.

Використовуйте новації

Тільки і вживайте, якщо зіставляєте поняття: Дні і ночі; Батьки і діти; Правда і кривда; Просте і складне речення;

Нарешті правопис ухвалено, тож немає сенсу розмірковувати, чи доцільні зміни. Натомість вивчайте правила, розвивайте мову, збагачуйте її.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo