Матеріальна допомога на оздоровлення 2022

20 червня 2022
67530
Середній бал: 5 із 5
керівник групи експертів із кадрових питань

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення передбачена законодавством лише для деяких категорій працівників. Кому та як кадровик може оформити таку допомогу? Чи виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення в умовах воєнного стану, роз’яснюємо у статті.

Допомога на оздоровлення: кому надається

До щорічної відпустки отримують матеріальну допомогу такі категорії працівників:

  • держслужбовці,
  • посадові особи місцевого самоврядування,
  • освітяни,
  • медики,
  • працівники інших сфер.

Матеріальна допомога на оздоровлення державним службовцям та працівникам державних органів

Державним службовцям надають щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; далі — Закон № 889).

Це гарантована державою виплата.

Оформлення надання матеріальної допомоги на оздоровлення      

Якщо державному службовцю оформлюєте щорічну основну відпустку повної тривалості, підготуйте наказ про виплату грошової допомоги. Заява держслужбовця в цьому випадку не обов’язкова.

Держслужбовець написав заяву про надання частини основної відпустки. Запитайте, коли він бажає отримати грошову допомогу. Якщо до цієї частини відпустки, попросіть написати заяву.

Розмір матеріальної допомоги в держогранах та патронажній службі

Посадовим особам, керівникам та керівним працівникам окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону № 889, виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 2 постанови КМУ «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04 2016 № 304.

До цієї категорії працівників належать, зокрема, голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники.

Працівникам патронатної служби обов’язково надають матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби (п. 4 Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).

Працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, під час надання щорічної відпустки надають матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).

Мінпраці наказом від 02.10.1996  № 77 (далі — Наказ № 77) надало право керівникам в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку робітникам, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади (підп. «з» п. 2 Наказу № 77). До цієї категорії працівників належать, зокрема, водії автотранспортних засобів, двірники, прибиральники службових приміщень. Виплата цієї матеріальної допомоги не є обов’язковою. Тож аби надалі не виникало питань, в яких випадках її виплачувати, унормуйте це питання в локальному акті з питань оплати праці (колдоговір, положення про оплату праці).

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначає постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Уряд надав право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (підп. «б» п. 4 Постанови № 1298).

Профільні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади на виконання Постанови № 1298 затвердили власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників окремих галузей.

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам        

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників визначає постанова КМУ від 14.06.2000 № 963.

Важливо! Матеріальна допомога на оздоровленнявчителям законодавтвом передбачена тільки основним місцем роботи. Підстава для виплати матеріальної допомоги — наказ.

виплата матеріальної допомоги на оздоровлення

АРГУМЕНТОВАНА ВІДПОВІДЬ

Матеріальна допомога на оздоровлення під час воєнного стану

На період війни Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) змінив чимало алгоритмів трудового законодавства. Зокрема, при прийнятті на роботу під час воєнного стану роботодавець може укладати трудовий договір в усній формі з будь-яким працівником. Закон збільшив норми робочого часу, оновив процедуру звільнення тощо.

Оскільки обмеження Закону торкнулися й надання відпусток під час воєнного стану, у кадровиків часто виникає запитання: «Чи виплачувати допомогу на оздоровлення у цей період?»

Щоб відповісти, звернімося до ч. 3 ст. 1 Закону № 2136. Ключова умова — у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Тобто Закон № 2136 не скасовує норми законодавства про працю щодо надання працівникам допомоги на оздоровлення. Тож працівники мають право на неї, як і в мирний час.

logo