Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Матеріальна допомога на оздоровлення: кому та як оформити

9 липня 2019
7451
Середній бал: 0 із 5
провідний експерт MCFR: Кадри

На вулиці літо. Розпочато сезон відпусток. Працівники планують літній відпочинок і окрім заробітної плати за час відпустки не проти отримати додаткові кошти, щоб краще відпочити. Для деяких категорій працівників держава передбачає таку гарантію.

Кому надається матеріальна допомога на оздоровлення

До щорічної відпустки отримують матеріальну допомогу такі категорії працівників:

  • держслужбовці,
  • посадові особи місцевого самоврядування,
  • освітяни,
  • медики.

Розглянемо детальніше — в якому розмірі та за яких умов працівники мають право отримати матеріальну допомогу на оздоровлення 2019.

Зверніть увагу!

Для кожної категорії працівників допомога на оздоровлення має різну назву.

Допомога на оздоровлення державним службовцям та працівникам державних органів

Державним службовцям надають щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; далі — Закон № 889).

Це гарантована державою виплата.

Як визначити робочий рік для відпустки

Як надається матеріальна допомога на оздоровлення

Якщо державному службовцю оформлюєте щорічну основну відпустку повної тривалості, підготуйте наказ про виплату грошової допомоги. Заява держслужбовця в цьому випадку не обов’язкова.

Держслужбовець написав заяву про надання частини основної відпустки. Запитайте, коли він бажає отримати грошову допомогу. Якщо до цієї частини відпустки, попросіть написати заяву.

Розмір матеріальної допомоги

Посадовим особам, керівникам та керівним працівникам окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону № 889, виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 2 постанови КМУ «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04 2016 № 304.

До цієї категорії працівників належать, зокрема, голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники.

Працівникам патронатної служби обов’язково надають матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби (п. 4 Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).

Працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, під час надання щорічної відпустки надають матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).

Мінпраці наказом від 02.10.1996  № 77 (далі — Наказ № 77) надало право керівникам в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку робітникам, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади (підп. «з» п. 2 Наказу № 77). До цієї категорії працівників належать, зокрема, водії автотранспортних засобів, двірники, прибиральники службових приміщень. Виплата цієї матеріальної допомоги не є обов’язковою. Тож аби надалі не виникало питань, в яких випадках її виплачувати, унормуйте це питання в локальному акті з питань оплати праці (колдоговір, положення про оплату праці).

Допомога на оздоровлення в органі місцевого самоврядування

До щорічної основної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надають допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ч. 5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III). Допомогу на оздоровлення можна виплатити у розмірі середньомісячної заробітної плати (підп. 3 п. 2 постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268; далі — Постанова № 268).

Щорічну відпустку на прохання працівника можна поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 к. д. (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки). При поділі відпустки на частини допомогу на оздоровлення надають з будь-якою її частиною. Аналогічна позиція у Мінсоцполітики (лист від 11.09.2013 № 10212/0/14-13/13).

Якщо надаєте щорічну основну відпустку повної тривалості, заяву для виплати допомоги на оздоровлення не потрібно. Підстава до наказу (розпорядження) — наказ (розпорядження) про надання відпустки.

Якщо надаєте частину щорічної основної відпустки, працівник має визначитись, з якою частиною відпустки він бажає отримати допомогу на оздоровлення.

Дія Постанови № 268 поширюється також і на службовців, що працюють у виконавчих органах органу місцевого самоврядування. Тож вони також мають право на допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

Що ж до робітників, що обслуговують орган місцевого самоврядування, то тут маємо керуватись Наказом № 77. Тобто матеріальну допомогу, як і в державному органі, виплачують в межах фонду оплати праці.

Допомога на оздоровлення бюджетникам 

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначає постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Уряд надав право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (підп. «б» п. 4 Постанови № 1298).

Профільні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади на виконання Постанови № 1298 затвердили власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників окремих галузей.

Допомога на оздоровлення в закладі освіти

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників визначає постанова КМУ від 14.06.2000 № 963.

Зверніть увагу, допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачують працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується (лист МОН України № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001).

Тому вчителю, який працює на умовах неповного робочого часу, при наданні щорічної відпустки виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі ставки заробітної плати, що встановлюється за 18 навчальних годин на тиждень залежно від його кваліфікаційної категорії.

Матеріальна допомога на оздоровлення: кому та скільки
Ірина Іванченкошеф-редактор журналу «Кадровик-01», експертно-правової системи Expertus: Кадри
Чи враховувати при забезпеченні мінімального рівня зарплати разову матеріальну допомогу та грошову допомогу при наданні щорічної відпустки?

Допомога на оздоровлення медикам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я

Рішення про виплату матеріальної допомоги керівнику закладу охорони здоров’я приймає орган вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці (п. 1.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519; далі — Умови № 308/519).

Медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524).

Переліки лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, молодших спеціалістів з медичною освітою у закладах охорони здоров’я затверджені наказами МОЗ від 28.10.2002 № 385 та від 23.11.2007 № 742.

Зокрема, статистиків медичних віднесено до середнього медичного персоналу, тому вони мають право на виплату допомоги на оздоровлення (наказ МОЗ «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 № 195).

Молодших медичних сестер віднесено до категорії робітників (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я «Випуск 78», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117).

Посади біологів віднесено до професіоналів з вищою немедичною освітою, що не належать до медичних або фармацевтичних посад.

Однак, керівники закладів охорони здоров’я мають право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (п. 5.11 Умов № 308/519).

Щодо медиків-сумісників МОЗ і Мінсоцполітики мають різні позиції.

МОЗ (лист від 16.02.2018 № 10.1-18/4185) наголошує, оскільки відпустку на роботі за сумісництвом надають одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, матеріальну допомогу на оздоровлення виплачують лише за основним місцем роботи.

Натомість Мінсоцполітики (лист від 25.04.2018 № 673/0/101-18) зауважує, що при роботі за сумісництвом із працівником укладають окремий трудовий договір, не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Стороною трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи, організації) може бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну роботу.

Працівникові, який працює за сумісництвом, оплату праці визначають за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього тощо). Сумісників преміюють та надають матеріальну допомогу на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами або трудовим договором.

Законодавство не обмежує виплати допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом.

Позиція Мінсоцполітики — працівникам, які працюють в закладах охорони здоров’я за сумісництвом, допомогу на оздоровлення можуть виплачувати на загальних підставах за рішенням керівника закладу в межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати (п. 4 постанови КМУ № 1298, п. 5.11 Наказу № 308/519).

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Допомога на оздоровлення в закладі культури

Працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ч. 3 ст. 29 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI).

Мінкультури (наказ від 18.10.2005  № 745) надав право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (підп. «б» п. 3 Наказу № 745).

Керівникам установ, закладів та організацій культури матеріальну допомогу надають за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці (п. 3 Наказу № 745).

Працівникам державних і комунальних бібліотек виплачують допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) (п. 3 Постанови КМУ від 22.01.2005 № 84; далі — Постанова № 84).

Перелік посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та мають праву на виплату допомоги на оздоровлення, затверджено Постановою № 84.

Працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачують допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) (підп. 2 п. 2 постанови КМУ від 09.12.2015 № 1026; далі — Постанова № 1026).

Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань затверджений Постановою № 1026).

Допомога на оздоровлення в установах та організаціях ДСНС

Особам рядового і начальницького складу цивільного захисту надають щорічні основні відпустки із збереженням грошового і матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення (ч. 2 ст. 129 Кодексу цивільного захисту України).

Керівники установ, закладів, організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (п. 1 розд. VІ Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених  наказом МВС від 14.08.2015  № 975).

Допомога на оздоровлення в закладах соціальної сфери

Керівники закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, в т.ч. на оздоровлення, в сумі не більшій, ніж один посадовий оклад (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік (підп. 3 п. 2 наказу Мінсоцполітики від 18.05.2015  № 526).

Допомога на оздоровлення на підприємствах приватної форми власності

Законодавство про працю не гарантує працівникам приватних підприємств виплату матеріальної допомоги до щорічної відпустки. Однак, колективний договір може передбачати додаткові порівняно з законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги (ч. 3 ст. 13 КЗпП).

Тому роботодавець не порушить законодавство про працю, якщо в колдоговорі передбачить гарантії щодо виплати допомоги на оздоровлення для всіх працівників.

Наказ про виплату матеріальної допомоги

Не завжди матеріальну допомогу на оздоровлення обов’язково надають до щорічної відпустки.

Як видно з аналізу нормативно-правових актів, головна умова — матеріальну допомогу надають один раз на рік.

Однак, якщо законодавство вимагає надавати допомогу на оздоровлення одночасно зі щорічною відпустку, видавайте два окремих накази: про надання відпустки та про виплату допомоги на оздоровлення.

допомога на оздоровлення

СКАЧАТИ

Чому так?

Інформація, вміщена в ці накази, має різну соціальну значущість. Тому Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5 (далі — Перелік), встановлено різні строки зберігання для цих наказів:

  • накази про надання матеріальної допомоги зберігають 75 років (ст. 16-б Переліку);
  • накази про надання щорічних відпусток зберігають 5 років (Прим. ст. 16-б Переліку).

Правила діловодства не дозволяють зводити в одному розпорядчому документі управлінські рішення, інформація про які має різні строки зберігання.

Реєструйте накази про щорічну відпустку та матеріальну допомогу на оздоровлення в журналах тимчасового і тривалого строків зберігання, формуйте до відповідних справ з наказами.

 

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Може, нарешті зареєструєтеся?


На сайті стільки всього корисного... ммм

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися