Номенклатура справ відділу кадрів 2020

3 жовтня 2019
21257
Середній бал: 5 із 5

Відділ кадрів має скласти номенклатуру справ на 2020 рік до 15.11.2019. Візьміть за основу примірну номенклатуру. Вона враховує не лише традиційні кадрові документи, а й документи з військового обліку та захисту персональних даних.

Номенклатура справ 2022


Номенклатура справ — обов’язкова облікова форма відділу кадрів для всіх підприємств: державних, акціонерних, ТОВ тощо.

Номенклатуру справ на 2020 рік відділ кадрів має скласти до 15 листопада поточного року (п. 8 гл. 1 розд. IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5; далі — Правила № 1000/5).

Ідеальні зразки кадрових документів

Номенклатура справ 2020 складається у формі документа-таблиця, що містить:

  • перелік заголовків справ, які формує та зберігає відділ;
  • строки зберігання справ.

На обкладинки справ кадровики переносять заголовки з номенклатури.

За правилами діловодства, справами вважаються як паперові теки з документами, так і окремі облікові форми, наприклад — журнали.

В Додатку 11 до Правил № 1000/5 внормована Типова форма номенклатури справ підрозділу

Індекс справи

Кожній справі в номенклатурі відповідає певний індекс.

Складові індексу:

індекс відділу кадрів за штатним розписом або класифікатором підрозділів

                                                     +

порядковий номер справи в межах підрозділу

Наприклад:

  • 05-10, де 05 — індекс відділу кадрів за класифікатором підрозділів підприємства, а 10 — порядковий номер справи;
  • 04.1-08, де 04.1 — індекс відділу кадрів у складі Адміністративного управління, а 08 — порядковий номер справи.

Зверніть увагу!

Хоча відповідно до глави 1 розділу IV «Систематизація та зберігання документів у діловодстві» Правил № 1000/5 принципи складання номенклатур — єдині для всіх підрозділів, відмінності для відділу кадрів все ж існують. Трудові книжки, особові справи, особові картки, письмові трудові договори зазначайте в номенклатурі:

  • за видами;
  • під окремими індексами для кожного виду.

Наприклад:

05-33 «Трудові книжки працівників»;

05-30 «Особові картки працівників».

Зразок номенклатури справ 2020

Примірна номенклатура справ відділу кадрів 2020 від експертів журналу «Кадровик-01» та експертно-правової системи «Expertus: Кадри» — це орієнтир для вас. Частини справ на вашому підприємстві не буде, натомість будуть інші справи, зумовлені специфікою роботи та завданнями відділу. Наприклад, справи з документами щодо управління персоналом.

Якщо підприємство — джерело формування Національного архівного фонду (НАФ), звертайте увагу на примітки в графі 5.

Справи, які обов’язково мають бути у відділі кадрів, позначені «*». Вам залишилось скачати зразок.

номенклатура справ 2020 зразок

СКАЧАТИ

Зверніть увагу, якщо складаєте номенклатуру вперше:

Позначка в номенклатурі

Що означає

Доки не мине потреба

Такий строк вказуйте в номенклатурі для справ, сформованих із тиражованих копій документів — незалежно від строку зберігання оригіналів. Не робіть посилання на статтю відповідного переліку документів із зазначенням строків зберігання (п. 13 розд. 1 глави IV Правил № 1000/5)

ЕПК

Рішення про внесення до НАФ, тобто про встановлення строку зберігання «Постійно», або про знищення документів для організацій — джерел формування НАФ ухвалюють експертно-перевірні комісії державного архіву (п. 2.8 Переліку № 578/5)

ЕК

Строк зберігання визначає експертна комісія підприємства

Досі сумніваєтесь, чи правильно оформили номенклатуру справ 2020 на своєму підприємстві, тоді зареєструйтесь на фаховий відкритий вебінар від MCFR Кадри. 

номенклатура справ кадровика

ЗАБРОНЮВАТИ МІСЦЕ


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo