Розподіл наказів за групами залежно від строків зберігання

6 грудня 2019
7239
Середній бал: 5 із 5

Розподіл наказів за видами ґрунтується на статті 16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5

Зразки наказів

Накази с основної діяльності та адміністративно-господарських питань

Питання,
з яких видаються накази

Строк зберігання,
років

Рекомендований літерний індекс1

з основної діяльності

  • утворення, реорганізація, удосконалення структури, ліквідація, перейменування, зміна діяльності підприємства або його структурних підрозділів, постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій (наприклад, про створення ліквідаційної комісії; про зміни у складі дирекції; про делегування представників адміністрації до комісії із соціального страхування);
  • організація розпорядчої діяльності, планування, фінансування, ціноутворення, звітність, організація праці, встановлення правил експлуатації основних засобів, виробнича діяльність тощо;
  • зміна графіка роботи підприємства, зміна істотних умов праці на підприємстві в цілому або для окремих категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;
  • оформлення результатів роботи колегіальних органів, комісій; затвердження локальних нормативних актів підприємства (положення, порядки, інструкції тощо), введення їх в дію, внесення змін до них (наприклад, наказ про затвердження та введення в дію інструкції з кадрового діловодства у ТОВ «Райдуга»; наказ про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних);
  • розподіл функцій між працівниками (наприклад, наказ про перерозподіл обов’язків між керівництвом підприємства);
  • делегування повноважень (наприклад, наказ про делегування права підпису наказів про короткострокові відрядження по Україні першому заступнику директора);
  • призначення відповідальних (наприклад, наказ про призначення відповідального за організацію роботи із захисту персональних даних на підприємстві);
  • скасування попередніх наказів з основної діяльності у зв’язку із завершенням строку їх дії, звільненням або переведенням на іншу посаду відповідальних працівників тощо;
  • інші питання, що потребують правового оформлення

постійно — на підприємствах, в організаціях, в діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (НАФ*);

до ліквідації організації — на підприємствах, в організаціях, в діяльності яких не утворюються документи НАФ

з адміністративно-господарських питань

  • накази видаються за потреби правового регулювання відповідних питань (наприклад, про перенесення робочих днів у 2019 році, про чергування у святковий день 8 Березня)

5

аг

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Накази з кадрових питань

Скачати таблицю

Розподіл наказів за групами залежно від строків зберігання

Штрафи 2022


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo