Порядок інспекційних відвідувань у 2020 році

4 лютого 2020
3794
Середній бал: 5 із 5

Держпраці не проводить планових перевірок щодо дотримання законодавства про працю. Це робить перевірки неочікуваними, а час на підготовку — меншим. Підготуйтеся до візиту інспектора вже зараз!

Хто проводить перевірки

Контрольні функції у сфері праці покладено на Держпраці, а реалізують їх посадові особи Держпраці та її територіальних органів — інспектори праці.

Із 01.01.2017 право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування (ОМС). Це передбачено — статтями 17, 18, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон № 280) та пунктом 2 частини 1 статті 255 КпАП.

Контрольні повноваження у сфері праці отримали виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. ОМС можуть перевіряти всіх роботодавців — як юридичних осіб усіх форм власності, так і ФОП.

Увага: у фокусі контролю — своєчасна та повна оплата праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин

Посадовцям ОМС, обов’язками яких передбачено контрольні повноваження у сфері праці, Держпраці видає службове посвідчення інспектора праці. Посадові особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад проводити перевірки в сфері праці, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1—4 статті 41 КпАП, із 01.01.2017 (п. 2 ч. 1 ст. 255 КпАП).

Держпраці зобов’язане наглядати за тим, як ОМС виконуватимуть делеговані повноваження. Порядок нагляду затверджено постановою КМУ від 21.08.2019 № 823.

Форми контролю

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 823 (далі — Порядок № 823, Постанова № 823).

Форма контролю — інспекційне відвідування (п. 2 Порядку № 823).

До 16.05.2017 періодичність перевірок базувалася на критеріях ризику. Наразі планових перевірок у сфері праці немає.

Підстави для інспекційного відвідування

Підстави для інспекційного відвідування визначені пунктом 5 Порядку № 823.

ДПС, Держстат, ПФУ щомісяця аналізують інформацію з державних реєстрів та повідомляють Держпраці про ймовірні порушення. До зони ризику і контролю потрапляють роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів (ЦПД), переукладають їх упродовж року. Якщо на підприємстві понад 30% осіб працюють за ЦПД, чекайте на інспектування.

Як проходить інспекційне відвідування

➤➤➤ Як проходить інспекційне відвідування крок за кроком

Недопуск чи перешкоджання перевірці

За недопущення до перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод в її проведенні передбачено відповідальність роботодавця у 3-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення (МЗП) (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Проте, якщо мета перевірки — виявити неоформлених працівників, перешкоди в її проведенні зумовлюють відповідальність у 100-кратному розмірі МЗП (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Перешкоджання контрольному заходу з питань праці тягне за собою й адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (ст. 188-6 КпАП).

Перешкодами у діяльності інспектора праці в контексті Порядку № 823 є:

  • відмова допустити до проведення відвідування;
  • ненадання на письмову вимогу інспектора праці інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування;
  • перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 Порядку № 823. Наприклад, недопуск у приміщення, де використовують найману працю, перешкоджання відеофіксації інспектування, ненадання робочого місця для конфіденційних розмов із працівниками.

Підстава — пункт 14 Порядку № 823.

Якщо роботодавець створює перешкоди в діяльності інспектора праці, останній складає акт про неможливість проведення інспекційного відвідування. Причини, що унеможливили інспектування, вказують в акті. За можливості акт підписують керівник об’єкта відвідування або уповноважена ним особа (п. 14 Порядку № 823).

Копію акта надішлють роботодавцю.

Оформлення результатів перевірки

За результатами інспекційного відвідування інспектор праці складе акт, а якщо виявить порушення законодавства про працю — припис про їх усунення (п. 19 Порядку № 823) та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Розгляньмо на прикладі оформлення результатів інспекційного відвідування.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Акт про результати інспекційного відвідування

Останнього дня інспекційного відвідування інспектор праці складає та підписує акт у двох примірниках. Один із них залишиться в роботодавця (п. 17 Порядку № 823).

Інспектор праці долучає до акта всі матеріали, зафіксовані на фото-, відео- чи аудіотехніку під час відвідування, робить про це відмітку в акті. Матеріали в електронному вигляді інспектор праці додає на дисках, проставивши на них номер акта (п. 19 Порядку № 823). Обидва примірники акта подає на підпис керівнику або уповноваженій ним особі (п. 17 Порядку № 823).

Штрафи 2022

Припис про усунення порушень

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення роботодавцем порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування (п. 20 Порядку № 823).

Інспектор праці вносить припис не пізніше наступного робочого дня після підписання акта або відмови від підписання, а якщо є зауваження — наступного дня після їх розгляду. Він складає і підписує припис у двох примірниках, надає їх на підпис керівнику об’єкта відвідування або уповноваженій ним особі. Один примірник припису залишать роботодавцю (п. 21 Порядку № 823).

У приписі інспектор праці вказує строк для усунення порушень. Коли сплине вказаний у приписі строк, інспектор праці перевірить, як роботодавець виконав припис. Якщо роботодавець не доповів про усунення порушень або обсяг відповіді недостатній для підтвердження того, що порушення усунуті, інспектор праці знову перевірятиме роботодавця. Мета інспектування в цьому разі — стан виконання припису (п. 22 Порядку № 823). Підстава для інспектування — підпункт 8 пункту 5 Порядку № 823. Невиконання припису — підстава для штрафних санкцій на підприємство.

Роботодавець може оскаржити припис.

Відповідальність за результатами перевірок

За порушення в сфері праці відповідають і роботодавець — юрособа чи ФОП (ст. 265 КЗпП), і посадова особа, винна в порушенні (ст. 41 КпАП). За грубі порушення в сфері праці передбачена кримінальна відповідальність (ст. 172 Кримінального кодексу України).

Якщо в акті інспектування зафіксовані порушення, інспектор праці розгляне заперечення роботодавця, проаналізує матеріали інспектування, винесе припис і вживатиме заходів до притягнення винної в допущенні порушень посадової особи до відповідальності — передасть протокол про адміністративне правопорушення до суду або матеріали до Нацполіції (ст. 41 КпАП, ст. 172 Кримінального кодексу України, п. 24 Порядку № 823).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo