Акт приймання-передавання справ у разі зміни начальника структурного підрозділу

20 січня 2021
14056
Середній бал: 5 із 5

Скачайте та збережіть собі зразок Акту про приймання-­передавання справ (документів) у зв’язку зі зміною начальника відділу кадрів

Скачайте зразки інших документів

Скачати зразок

ТОВ «МРІЯ»

АКТ

 

31.01.2021                                                                                                                № 01­002/102

м. Львів

 

Про приймання­передавання

справ (документів) у зв’язку зі зміною

начальника відділу кадрів

 

Підстава: наказ директора ТОВ «Мрія» від 16.01.2021 № 161­Г «Про приймання­передавання справ документів) у зв’язку зі зміною начальника відділу кадрів».

 

Складений комісією:

Голова комісії — заступник директора Панченко Н. Г.

Секретар комісії — помічник директора Стріха Л. Д.

Члени комісії:

  1. Інспектор відділу кадрів Зозуля О. М.
  2. Заступник головного бухгалтера Мажна С. В.
  3. Завідувач сектора трудового права юридичного відділу Луценко В. М.
  4. Завідувач відділу діловодства Пишнюк С. П.

Присутні: Соловейко В. О., Кобзаренко О. П.

 Як складати реєстраційні номери

У період з 23 січня по 31 січня 2021 року комісія провела роботу з організації приймання­передавання справ і кадрових документів у зв’язку зі звільненням з роботи начальника відділу кадрів Кобзаренка О. П.

У результаті проведених заходів комісія встановила, що станом на 31 січня 2021 року Кобзаренко О. П. передає, а Соловейко В. О., призначений на посаду начальника відділу кадрів, приймає такі справи та документи відділу кадрів:

№ з/п

Назви справ (заголовки документів)

Період

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Накази з особового складу (про прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу роботу, переміщення на іншу посаду, звільнення з роботи, сумісництво, суміщення, заохочення)

2019—2021

5 справ

По 2 томи за 2019 рік
і 2020 рік;

1 том за 2021 рік

2

Накази про надання матеріальної допомоги працівникам

2019—2021

3 справи

 

3

Накази про надання відпусток працівникам

2019—2021

3 справи

 

4

Накази про відрядження працівників

2019—2021

3 справи

 

5

Трудові книжки працівників

2005—2021

94 шт.

У т. ч. 2 шт.
із вкладишами

6

Особові картки (форма № П­2) працівників

2005—2021

93 шт.

 

7

Особові картки  (форма № П­2)  звільнених працівників

2019—2021

25 шт.

 

8

Особові справи працівників

2005—2021

92 шт.

 

9

Особові справи звільнених працівників

2019—2021

25 шт.

 

10

Протоколи зборів трудового колективу

2019—2021

3 справи

 

11

Положення про структурні підрозділи товариства

 

2019—2021

4 справи

У т. ч. 2 томи за 2019 рік

12

Посадові інструкції працівників товариства

2020—2021

2 справи

 

13

Посадові інструкції працівників відділу кадрів і соціальної роботи (копії)

2020—2021

1 справа

 

14

Описи справ відділу кадрів і соціальної роботи (переданих до архіву товариства)

2007—2021

1 справа

Описи справ постійного зберігання — 5 шт., описи справ з особового складу — 13 шт.

20

Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них (форма № П­10)

2005—2021

1 шт.

 

21

Журнали реєстрації наказів з особового складу

2019—2021

3 шт.

 

22

Журнали реєстрації наказів про надання матеріальної допомоги

2019—2021

3 шт.

 

23

Журнали реєстрації наказів про надання відпусток працівникам

2019—2021

3 шт.

 

24

Журнали реєстрації наказів про відрядження працівників

2019—2021

3 шт.

 

 

 

 

 

 

Чи правильно ви ознайомлюєте працівників із документами? Тест для секретаря

Під час приймання­передавання справ і документів виявлено недоліки:

1. Бракує особової картки (форма № П­2) менеджера відділу реклами Салія П. Ю.

2. У трудовій книжці документознавця відділу діловодства Мединки Л. Д. немає запису про переведення на іншу роботу 2019 року.

3. В особових справах провідного спеціаліста відділу маркетингу Коробочки Р. Д.,  спеціаліста відділу реклами Вовка В. Ф. бракує копій наказів про прийняття на роботу.

4. В особовій справі головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку Деревного П. К.  копія наказу про переведення на іншу роботу не засвідчена в установленому порядку.

5. У книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них немає підписів працівників Кравченка О. В., Стороженка М. І., звільнених у 2020 році, про отримання трудових книжок (їхніх трудових книжок бракує).

6. Немає справи «Статистичні звіти про наявність вакансій  (форми № 3­ПН)», яка значиться за номенклатурою справ на 2020 рік.

7. У номенклатурі справ за 2020 рік бракує підсумкового запису про фактичну кількість справ, заведених за рік.

Додатки:       

  1. Список трудових книжок працівників товариства на 5 арк.
  2. Список особових справ працівників товариства (у т. ч. звільнених) на 7 арк.

 

Акт складено у трьох примірниках:

1­й прим. — до справи;

2­й прим. — Соловейку В. О.;

3­й прим. — Кобзаренку О. П.

 

Справи і документи передав                                   Справи і документи прийняв

 

Кобзаренко    О. П. Кобзаренко                              Соловейко      В. О. Соловейко

 

 

Голова комісії                                    Панченко                                Н. Г. Панченко

 

Секретар комісії                                            Стрiха                                    Л. Д. Стріха

 

Члени комісії                                      Зозуля                                     О.М. Зозуля

                                                                Мажна                                   С. В. Мажна

                                                                Луценко                                  В. М. Луценко

                                                                Пишнюк                                  С. П. Пишнюк

Акт приймання-передавання справ у разі зміни начальника структурного підрозділу
ЛЮДМИЛА КОРОТІНАголовний редактор журналу «Довідник секретаря та офіс-менеджера»
Номенклатура справ має бути. Це аксіома. Підступитися до номенклатури страшно, особливо якщо робитимете її вперше. Не бійтеся. Дійте за інструкцією
logo