-

Переведення керівників закладів середньої освіти на строкові трудові договори до 01.07.2020: як оформити

13 квітня 2020
13767
Середній бал: 5 із 5
експерт з трудових відносин

До 01.07.2020 засновники повинні припинити безстрокові трудові договори з керівниками закладів загальної середньої освіти і одночасно укласти з ними строкові трудові договори. Так скеровують «Прикінцеві та перехідні положення» нового Закону України "Про повну загальну середню освіту". Чи потрібно попереджувати профспілкові органи та керівників закладів загальної середньої освіти за два місяці про зміну істотних умов праці? Міносвіти обіцяло підготувати детальні рекомендації, але на календарі квітень, а роз’яснень і досі немає. На допомогу закладам середньої освіти та органам управління освітою — консультація керівника групи експертів MCFR Кадри Ірини Житкової

Законодавче регулювання

18.03.2020 набрав чинності Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX (далі — Закон № 463).

Набрання чинності Законом № 463 є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП (п. 3 розд. X. «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463).

До 01.07.2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, — на один рік) без проведення конкурсу. У разі їх незгоди продовжити трудові відносини на умовах строкового трудового договору — звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП. Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 Закону № 436.

Набрання чинності цим Законом є підставою й для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП.

До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 Закону № 436 (п. 2 розд. X. «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463).

Чи потрібно повідомляти керівника за два місяці

КЗпП не визначає ані процедуру, ані строки повідомлення працівника про звільнення з підстав, передбачених іншими законами (п. 9 ст. 36 КЗпП). Стаття 32 КЗпП також не відносить переукладення безстрокового трудового договору на строковий до зміни істотних умов праці, про які роботодавець має письмово повідомити працівника за 2 місяці.

Проте Пленум ВСУ у пункті 10 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 вважає, що зміна безстрокового трудового договору на контракт — це зміна істотних умов праці, про які працівника слід повідомити за два місяці, а у разі відмови укласти контракт працівника звільняють на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП. 

Зміна істотних умов праці як підстава для звільнення

Хоча керівника ЗЗСО, що відмовиться укласти строковий трудовий договір звільнять на іншій підставі (п. 9 ст. 36 КЗпП), вважаємо за доцільне також письмово повідомити керівника про зміни за два місяці.

Чи потрібно отримувати згоду профспілки на звільнення керівника

Стаття 43 КЗпП визначає перелік підстав, за яких власник або уповноважений ним орган повинен отримувати попередню згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на розірвання трудового договору з працівником з власної ініціативи.

По-перше, звільнення на підставі пункту 9 статті 36 КЗпП — це припинення трудового договору, а не розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

По-друге, власник або уповноважений ним орган може без попередньої згоди профспілки звільнити керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян (абз. 8 ч. 1 ст. 43-1 КЗпП).

Що зробити засновникам ЗЗСО?

Підсумовуючи зазначене, рекомендуємо засновникам підготувати керівникам ЗЗСО письмове повідомлення у двох примірниках. Зареєструйте його. У повідомленні доцільно зіслатися на норми Закону № 463 та зазначити: «Пропонуємо укласти з вами строковий трудовий договір строком на шість років». Якщо це буде письмовий строковий трудовий договір, додайте проєкт письмового трудового договору. Якщо усний – зазначте у повідомленні назву посади, умови оплати праці, тривалість щорічної відпустки тощо.

Зазначте у повідомленні, що у разі незгоди продовжувати трудові відносини на умовах строкового трудового договору керівника звільнять 30.06.2020 на підставі пункту 9 статті 36 КЗпП та пункту 3 розділу X. «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX без вихідної допомоги.

У повідомленні визначте дату, до якої керівник має письмово повідомити про своє рішення, та спосіб повідомлення. Це може бути заява про згоду продовжувати роботу на умовах строкового трудового договору (краще), або відмітка керівника на повідомленні («згоден», дата підпис).

Вручіть примірник повідомлення керівнику (бажано при свідках), попросіть на вашому примірнику поставити дату і підпис, що отримав його.

Штрафи 2022


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo