Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці

14 квітня 2020
3638
Середній бал: 5 із 5

Щоб дотримати закону, вкажіть у наказі про несприятливі чинники на робочому місці. Що і як зазначити — у статті. На допомогу — накази, складені за П-1 та формою, відмінною від типової

Проінформуйте працівника щодо умов праці

Роботодавець зобов’язаний проінформувати працівника під підпис про умови праці. Зробити це треба до того, як працівник почне виконувати завдання за укладеним трудовим договором.

Якщо умови праці несприятливі, вкажіть про це в наказі про прийняття та ознайомте з ним працівника. Роботодавець не має права допустити працівника до роботи, допоки не уклав із ним трудовий договір і не оформив це наказом.

Наказ про прийняття оформлюють:

  • за типовою формою П-1;
  • за формою, відмінною від типової.

>>> Наказ про прийняття на роботу з випробуванням <<<

Роботодавець самостійно обирає, яку форму використовувати.

Форма П-1 містить рядок «Умови праці (згідно з атестацією робочих місць)» (наказ Держстату від 05.12.2008 № 489). Якщо робоче місце — атестоване, а умови праці — несприятливі, про це вказують у наказі незалежно від того, за якою формою його склали. Накази за формою, відмінною від типовою, мають містити показники, передбачені типовою формою.

Кадровик має ознайомити працівника з наказом з кадрових питань. Працівник проставляє підпис та вказує дату ознайомлення на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку (аркуші) ознайомлення.

Роботодавець виконає обов’язок із інформування, якщо ознайомить працівника з наказом, де конкретизував несприятливі умови.

Три штрафонебезпечні помилки в табелі обліку робочого часу в шкідливих умовах

Вкажіть в наказі про несприятливі умови праці

Орієнтуйтеся на відомості із розділу ІІІ Карти умов праці, складеній за результатами атестації робочих місць.

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці
Ольга Догадінапровідний експерт MCFR Кадри
До початку роботи за трудовим договором роботодавець зобов’язаний визначити працівникові робоче місце. Як це зробити і в яких документах відобразити?

Атестація робочих місць:

  • установлює чинники і причини виникнення несприятливих умов праці, досліджує чинники виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексно оцінює чинники виробничого середовища і характеру праці — чи відповідають вони стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
  • установлює ступінь шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
  • обгрунтовує віднесення робочого місця до категорії із шкідливими / особливо шкідливими, важкими / особливо важкими умовами праці;
  • визначає чи підтверджує права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах;
  • складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників.

Підстава — пункт 6 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442).

Відомості про результати атестації робочих місць заносять до Карти умов праці (п. 8 Порядку № 442).

Форма Карти умов праці — у Додатку 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі — Рекомендації № 41).

Карту умов праці заповнюють за зразком, рекомендованим Мінпраці та МОЗ (Інструкція щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць від 30.11.1992 № 06-41-48 та від 27.11.1992). Розробники обрали для прикладу професію «Ізолювальник (ізоляційні роботи)» (код КП 8282). У розділі ІІІ Карти умов праці ізолювальника вказали:

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці

Чи атестувати робоче місце

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці, складений за формою П-1

Скачати зразок

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці, складений за формою, відмінною від П-1

Скачати зразок

Наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo