Підстави для виплати та розмір вихідної допомоги при звільненні

27 листопада 2020
3609
Середній бал: 5 із 5

Розмір вихідної допомоги, встановлений законодавством — мінімальний. Роботодавець має право збільшити розмір вихідної допомоги у колективному договорі

Вихідна допомога при звільненні: загальні випадки

Як провести скорочення штату

Виплачується місячний середній заробіток при:

 • відмові працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП);
 • відмові працівника продовжувати роботу у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП);
 • зміні в організації виробництва і праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутстві або перепрофілюванні підприємства (п. 1 ст. 40 КЗпП);
 • скороченні чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП);
 • виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації (п. 2 ст. 40 КЗпП);
 • виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП);
 • відмові в наданні допуску до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП);
 • скасуванні допуску до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП);
 • поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

Шестимісячний середній заробіток виплачується при:

 • припиненні повноважень посадових осіб.

Підстави для виплати та розмір вихідної допомоги при звільненні
Ірина Іванченкошеф-редактор напряму «MCFR Кадри»
Крім підстав, передбачених статтею 40 КЗпП, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках, серед іншого, припинення повноважень посадових осіб

Виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку, при:

 • звільненні з ініціативи працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП);
 • звільненні з ініціативи працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умов колективного договору щодо забезпечення охорони праці (ст. 38, 39 КЗпП).

Вихідна допомога при звільненні для окремих категорій працівників

Триденний середній заробіток виплачується тимчасовим працівникам з підстав:

 • визначених у статті 44 КЗпП;
 • припинення роботи на підприємстві на строк;
 • більше тижня з причин виробничого характеру;
 • скорочення роботи на підприємствах.

Тижневий середній заробіток виплачується сезоннми працівникам з підстав:

 • визначених у статті 44 КЗпП;
 • припинення роботи на підприємстві на строк більше тижня з причин виробничого характеру;
 • скорочення роботи на підприємствах.

Місячний середній заробіток + трикратний середньомісячний заробітокдопомога за рахунок держбюджету, виплачується при звільненні за скороченням:

 • чорнобильця категорії 1—2 чи учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3;
 • вдови (вдівця) «чорнобильця» категорії 1—2 чи учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3;
 • вдови (вдівця), якщо та (той) не одружилися вдруге, громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

Скористайтеся Калькулятором мінімального розміру вихідної допомоги

logo