Звіт № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»

29 грудня 2020
1722
Середній бал: 5 із 5

Як заповнити та коли подавати форму № 1-ПА

Хто звітує за формою № 1-ПА

Звіт 1-ПА заповнюють суб’єкти господарювання, які:

  • надають послуги з посередництва в працевлаштуванні в Україні;
  • наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;
  • надають послуги з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

Якщо суб’єкт господарювання має філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи, він подає форму № 1-ПА за результатами діяльності всіх підрозділів.

Як заповнити форму № 1-ПА

Форму № 1-ПА подають:

  • в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису);
  • паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи).

Строк подання Звіту 1-ПА

Щоквартально. Останній день звітування — 15-те число місяця після звітного кварталу.

УВАГА!

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання форми № 1-ПА є перший після нього робочий день

Куди подавати Звіт за формою № 1-ПА

Форму № 1-ПА подають до міського (районного, міськрайонного) центру зайнятості.

Бланк форми № 1-ПА

Скачати

Звіт № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»

logo