Розробка, укладення та виконання колективних договорів

10 лютого 2021
1205
Середній бал: 5 із 5

Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів із метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначені у Законі України «Про колективні договори і угоди» від 1.07.1993 № 3356-XII

Умови укладання колективних договорів

Колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи (ст.2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.11 КЗпП). Також колективний договір може укладатися і в структурних підрозділах.

Слід зазначити, що укладення колективного договору — справа добровільна. Утім, поряд із законодавчо визначеною добровільністю, діють нормативно-правові акти, які зобов’язують врегулювати трудових відносин локальним нормативно-правовим договором, зокрема щодо умов праці, зарплати, тощо.

Розробка, укладення та виконання колективних договорів
Ірина Іванченкошеф-редактор напряму «MCFR Кадри»
Колективний договір — один із базових локальних актів підприємства. Колдоговір, а за його відсутності — Положення про оплату праці, входять до переліку обов’язкових документів відділу кадрів

Що регулює колективний договір

Фінанси

У колективному договорі встановлюються підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами:

 • форми і системи оплати праці,
 • норми праці,
 • розцінки,
 • тарифні сітки,
 • схеми посадових окладів,
 • умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Охорона праці

Регулювання охорони праці у колективному договорі передбачено нормами ст. 20 Закону України «Про охорону праці».

У колективному договорі передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за визначений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо:

 • досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам;
 • визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

Відповідальність за відсутність колективного договору

Відпустки

⚡ Як встановити відпустку колективним договором ⚡

Необхідно визначити в колективному договорі:

 • тривалість відпусток,
 • порядок надання відпусток,
 • види відпусток.

Зокрема це передбачено ст. 7, 8 Закону України «Про відпустки» щодо конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами та особливим характером праці.

Строки та порядок укладення колективного договору

Вперше колективний договір укладають за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Сторонами колективного договору є:

 • роботодавець;
 • один або кілька профспілкових органів (представників працівників, обраних і уповноважених трудовим колективом – за відсутності таких органів).

Колективні переговори

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення колективного договору сторони визначають самостійно і оформляють відповідним протоколом. Розпочати переговори необхідно протягом 7 днів із моменту, коли відповідна сторона отримала письмове повідомлення про їх початок (ч.3 ст.10. Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Робоча комісія

Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюють робочу комісію з представників сторін. Склад комісії визначають безпосередньо сторони і, крім представників сторін, до участі в переговорах можуть також залучати певних спеціалістів, експертів.

Учасників переговорів на період переговорів і підготовки проекту колективного договору звільняють від основної роботи із збереженням середньомісячного заробітку.

Проект колективного договору

Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням усіх пропозицій і приймає рішення, яке оформляють відповідним протоколом.

Закон про колективні договори не передбачає обмеження тривалості колективних переговорів. Сторони можуть за домовленістю самі визначати строки початку і закінчення переговоріві обумовлювати їх в регламенті проведення переговорів.

Якщо сторони не дійшли згоди при обговоренні пропозицій, складається протокол розбіжностей, до якого заносять:

 • зміст розбіжностей;
 • пропозиції сторін про заходи щодо усунення причин, через які не можна прийняти рішення.

Для вирішення розбіжностей протягом трьох днів після складення протоколу сторонами створюють примирну комісію, яка складається з однакової кількості представників сторін для підготовки рекомендацій. У разі недосягання згоди сторони можуть звертатися до посередника, який визначається ними спільно. За умови досягнення сторонами згоди і підготовки робочою комісією проекту колективного договору, то його передають на обговорення трудовому колективу.

Доопрацьований проект колективного договору виносять на загальні збори (конференцію) трудового колективу для обговорення і схвалення.

Додатки до колективного договору

Колективний договір можна доповнювати додатками:

 • положенням про оплату праці;
 • угодою з охорони праці;
 • переліком професій і посад зі шкідливими умовами праці, які дають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день;
 • переліком професій і посад працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого часу, тощо.

✅ Як внести зміни до колективного договору

Підписання та реєстрація колективного договору

Уповноважені представники сторін підписують колективний договір через 5 днів з часу схвалення його зборами трудового колективу.

Де та як реєструвати колективний договір

Реєстрація

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади або органах місцевого самоврядування.

Сторони подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою:

 • примірник договору,
 • додатки,
 • супровідний лист.

На допомогу кадровику

Колективний договір реєструють у двотижневий строк з дня його одержання. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію колдоговір. Примірник договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим колективним договором.

Чинне законодавство не передбачає строків подання колективного договору на реєстрацію (окрім новостворених підприємств) та можливості для відмови в ній.

Як ознайомлювати працівників із колективним договором

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр колективних договорів:

 • змін і доповнень до них,
 • їх текст,
 • рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюють, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

За матеріалами ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

logo