Заступник не може підписати документ замість директора «з похилою рискою». Чому так?

17 травня 2021
8602
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

Якщо на підприємстві склалася ситуація, що директор захворів або екстрено виїхав. Проєкт документа підготували і погодили. Переробити його вже не можна. Що роботи?

Документ має підписати заступник директора — відповідно до затвердженого розподілу обов’язків між керівником та його заступниками.

Посаду, ініціали та прізвище новий підписант вносить від руки нижче від підпису директора або проставляє за допомогою штампа. Після підпису заступника вкажіть підставу для підписання: наказ чи доручення.

Заборонено — ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед назвою посади, а також закреслювати посаду та ініціали директора.

Підпис і віза: як розрізняти

До назви посади керівника підприємства або самостійного структурного підрозділу додають слова «Виконувач обов’язків» або «В. о.» лише за умови, коли на нього покладено обов’язки на підставі розпорядчого документа — наказу.

⚡ Нормативні підстави ⚡

Посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, визначених у положеннях (статутах) підприємства, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, наказі (розпорядженні), документі про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками тощо (п. 1 гл. 7 розд. ІІ Правил № 1000/5).

Правила № 1000/5 визначають також порядок підписання документів іншими особами в разі відсутності керівника підприємства та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати. Право підписання документів мають посадові та інші особи на підставі довіреності чи розпорядчого документа.

logo