Наказ про звільнення за угодою сторін

14 січня 2022
19624
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

Скачайте зразок наказу, який для вас розробила редакція MCFR Кадри відповідно до нового національного стандарту ДСТУ 4163:2020

Наказ про звільнення за угодою сторін
Ольга Догадінапровідний експерт MCFR Кадри
Працівник вирішив змінити місце роботи і написав заяву про звільнення. Керівник звільняє працівника за прогул. Підприємство скорочує штат і один працівник підпадає під скорочення. Знайомі ситуації? Процедури звільнення для кожної з цих підстав різні. Але є основні кроки, які необхідно виконати в кожному випадку. Розповідаємо про них детальніше й ділимося зразками документів

За домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) договір припиняють у строк, визначений сторонами. Анулювати таку домовленість можна лише за взаємною згодою роботодавця і працівника (абз. 1 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Стандарт не скеровує, як вказувати відомості про працівника в заголовку та підставах до наказу. Утім, радимо вказувати власне ім’я особи замість ініціалів. Це відповідає концептуальним засадам ДСТУ 4163:2020, а реквізити документа будуть оформлені за єдиним принципом.

Заява про звільнення за угодою сторін

Дати можете оформляти як цифровим, так і словесно-цифровим способом. У різних реквізитах одного документа можна використовувати той чи той спосіб. У зразку ми показали словесно-цифровий спосіб датування в реквізиті «Текст» і цифровий — в усіх інших реквізитах.

У реквізитах «Підпис», «Візи», «Відмітка про ознайомлення» вказуйте тепер Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ.

Зразок Наказу про звільнення за угодою сторін

Наказ про звільнення за згодою сторін

Скачати зразок

logo