Стажування для студентів: як оформити

8 липня 2022
529
Середній бал: 5 із 5
порталу «Кадровик-01»

Стажування студентів на підприємстві — це можливість здобути практичний досвід за майбутньою професією. Які особливості оформлення стажування, укладення договору та оплати необхідно знати кадровику й роботодавцю, роз’яснюємо у статті.

Всеукраїнська професійна сертифікація кадровиків ➤ Гостьовий онлайн доступ

Стажування можуть проходити студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», освітнім ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Студенти, учні мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, у вільний від навчання час. Так скеровує стаття 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість).

Мета стажування для студентів в Україні — набути досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, додаткових компетенцій, удосконалити професійні знання, уміння та навички, вивчити нові технології.

Умови стажування прописують у договорі про стажування. Максимальний строк стажування за договором — шість місяців. Порядок укладення договору про стажування і типову форму договору визначає постанова КМУ від 16.01.2013 № 20 (далі — Порядок стажування).

Стажування для студентів: як оформитиРозрізняйте поняття «стажування» та «практика студентів».

Оформлення стажування на підприємстві

Відповідно до пункту 8 Порядку стажування студент, учень, який бажає проходити стажування, подає керівнику підприємства такі документи:

  • заяву,
  • копії паспорта,
  • ідентифікаційного коду,
  • документа про освіту (за наявності).

Копії засвідчте згідно з ДСТУ 4163:2020.

Далі оформте договір про стажування. Скористайтеся зразком, наведеним у додатку до Положення про стажування студентів від експертів MCFR Кади.

Договір про стажування студентів

договір про стажування студентів

СКАЧАТИ

Наступним кроком складіть наказ про стажування. Зазначте в документі:

  • строки і місце стажування (структурний підрозділ),
  • спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста,
  • режим стажування,
  • керівника.

Нагадаємо, що керівник стажування спільно зі стажистом розробляють індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт й передають її на затвердження керівнику підприємства (п. 9,10 Порядку стажування).

Зверніть увагу, що повідомляти податкову про прийняття на стажування студента не потрібно.

Оплата стажування студентів

Частина третя статті 29 Закону про зайнятість скеровує: якщо в період стажування студент, учень, виконує професійні роботи, підприємство виплачує йому зарплату за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Підприємство може оплачувати стажисту виконану роботу і за відрядною системою оплати праці (норми і розцінки), і за почасовою системою оплати праці (ставки, оклади). Водночас у підпункті 7 пункту 7 Типової форми договору про стажування зазначено, що у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, роботодавець зобов’язаний забезпечити своєчасну їх оплату на підставі акта здавання-приймання робіт. Таким чином, мова йде винятково про оплату виконаної роботи за відрядною системою.

Законодавство не вимагає оплати стажистам проведеного на підприємстві часу, а зобов’язує роботодавця оплатити фактично виконану роботу студентом-стажистом, оскільки факт перебування стажиста на робочому місці ще не означає, що він за цей час якісно виконав певне практичне завдання.

Якщо робота за професіями (посадами), за якими проводять стажування, на підприємстві оплачується за почасовою системою, розрахувати та затвердити відрядні розцінки слід відповідно до вимог статті 90 КЗпП.

logo