Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок

5 червня 2018
120818
Середній бал: 0 із 5
шеф-редактор журналів «Кадровик-01», «Довідник секретаря та офіс-менеджера», експертно-правової системи Expertus: Кадри

Досі не розробили посадових інструкцій? Майте на увазі — їх відсутність може бути кваліфікована як порушення законодавства про працю. Тож приділіть належну увагу цьому напрямку роботи. Наші рекомендації стануть у пригоді і тим підприємствам, на яких права, обов’язки і відповідальність працівників чітко регламентовано.

Розробляємо, реєструємо, ознайомлюємо з посадовою інструкцією

Посадова інструкція це організаційно-правовий документ, в якому визначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність працівника при виконанні роботи на певній посаді (за відповідною професією).

Як вносити відомості до картки П-2 за даними ID-паспорта?

Посадова інструкція має бути розроблена для всіх посад, передбачених штатним розписом.

Обов’язок роботодавця — проінструктувати працівника і визначити робоче місце до початку роботи за укладеним трудовим договором (ст. 29 КЗпП). Зокрема, роботодавець повинен забезпечити працівника необхідними засобами, роз’яснити права і обов’язки.

Наявність посадових інструкцій — обов’язкова на кожному підприємстві. Їх відсутність під час перевірки інспектор праці кваліфікуватиме як порушення законодавства про працю.

Кількість посадових інструкцій, якщо посаду обіймають кілька працівників


Якщо штатним розписом передбачено кілька штатних одиниць за посадою, то розробляють одну посадову інструкцію на посаду.

Усіх працівників, що приймаєте на роботу, ознайомлюйте з однією посадовою інструкцією, але кожному працівнику надавайте копію інструкції.

Звісно, розробляють посадові інструкції не лише для того, аби уникнути штрафних санкцій. Їхня користь — беззаперечна: працівник чітко усвідомлює, яких результатів від нього чекають, як оцінюватиметься робота, яку відповідальність передбачено за невиконання встановлених вимог.

Приміром, якщо працівника під час прийняття на роботу не ознайомлено з посадовою інструкцією, а через деякий час звільнено за непроходження випробування, — суд буде на стороні працівника. Адже йому не роз’яснили, що і як слід робити.

Відсутність посадової інструкції тягне за собою й проблеми при звільненні у зв’язку з систематичним невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором (якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення згідно п. 3 ст. 40 КЗпП).

Типова посадова інструкція

Уніфіковані форми для посадової та робочої інструкцій містить Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом Методичної комісії Держкомархіву від 20.06.2006 № 3.

Типова посадова інструкція

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок
Скачати типову посадову інструкцію

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок
Скачати зразок посадової інструкції

Структура посадової інструкції

Текст посадової інструкції складається з таких розділів:

 • Загальні положення
 • Завдання та обов’язки
 • Права
 • Відповідальність
 • Повинен знати
 • Кваліфікаційні вимоги
 • Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою

Робоча інструкція має таку саму структуру тексту, але за потреби її можна доповнити розділом «Приклади робіт».

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок Дізнайтеся, для кого з працівників розробляти посадові інструкції, а для кого — робочі

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами та розміщувати у сталій послідовності.

Зміст розділів посадових інструкцій

Назва розділу

Зміст

Примітки

Загальні положення

Вкажіть основні відомості про посаду:

 • найменування згідно зі штатним розписом;
 • назву структурного підрозділу;
 • підпорядкованість;
 • категорію персоналу (керівник, професіонал, фахівець, технічний службовець)

Узагальнено висвітліть сутність, особливості та мету виконуваних завдань і робіт

Зазначте:

 • порядок призначення на посаду і звільнення з неї;
 • безпосередню підпорядкованість і наявність підлеглих;
 • порядок заміщення за тимчасової відсутності працівника (відпустка, хвороба, відрядження та інші поважні причини)

Вкажіть особу, що
заміщуватиме працівника

Перелічіть нормативні документи, якими працівник керуватиметься у професійній діяльності

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок
ЩОБ ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНІСТЮ, СКАЧАЙТЕ ТАБЛИЦЮ

Розроблення посадової інструкції: 10 правил

В ідеалі проект посадової інструкції працівника розробляє безпосередній керівник за методичної та консультаційної підтримки кадрової служби. Далі цей документ подають на погодження до кадрової і юридичної служб підприємства. Однак на практиці цим найчастіше опікуються кадрові служби, які залучають керівників структурних підрозділів.

Якщо на вашому підприємстві ще не розроблено такі інструкції, пропонуємо використати десять правил: вони будуть корисними і там, де права, обов’язки та відповідальність працівників чітко регламентовано.

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок
СКАЧАТИ ПРАВИЛА

Правило 1

Розробляйте посадові (робочі) інструкції для усіх посад, передбачених штатним розписом. Права та обов’язки працівників мають бути регламентовані локальними нормативними актами підприємства

Правило 2

Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляйте посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі.

Комендант об’єкта, бармен, екскурсовод, візажист, охоронець, монтажник… Які інструкції розробляти — посадові чи робочі? Питання про те, до якої категорії належить та чи та професія, можна вирішити за допомогою коду за Класифікатором професій (КП). Підказкою слугуватиме перша цифра коду КП. Так, цифра «1» свідчитиме, що працівник належить до керівників (менеджерів, управителів). Якщо код КП починається з цифри «2», професію віднесено до категорії професіоналів (для яких передбачено насамперед високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, гуманітарних наук). Це, як правило, наукові співробітники, інженери, лікарі, дослідники, викладачі, вчителі, правники, перекладачі та ін.

Правило 3

Оформлюйте посадову (робочу) інструкцію за встановленою формою. Її наведено у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20 червня 2006 р. № 3 (далі — Збірник уніфікованих форм ОРД). А структуру та зміст посадових і робочих інструкцій визначено й Загальними положеннями ДКХП і ДКХПР

Правило 4

При складанні посадової (робочої) інструкції візьміть за основу кваліфікаційну характеристику відповідної професії, яка містить такі розділи:

Завдання та обов’язки;

Повинен знати;

Кваліфікаційні вимоги.

За необхідності до кваліфікаційної характеристики включають додаткові розділи: «Спеціалізація», «Приклади робіт»

Правило 5

Закріплюйте в посадових (робочих) інструкціях розподіл завдань і обов’язків між працівниками підрозділу. ДКХП визначає перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, виходячи зі встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці

Правило 6

Визначте порядок візування посадових інструкцій. Його доцільно регламентувати в одному з локальних нормативних актів, наприклад, в інструкції з діловодства, інструкції з кадрового діловодства

Правило 7

Передавайте посадові (робочі) інструкції керівникам структурних підрозділів для підписання

Правило 8

Визначте посадових осіб, уповноважених затверджувати посадові (робочі) інструкції. Відповідно до вимог ДСТУ 4163–2003 гриф затвердження документа посадовою особою складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, дати затвердження

Правило 9

Реєструйте посадові інструкції. Реєстрації підлягають усі документи, що потребують обліку, виконання і подальшого використання в довідкових цілях, у т. ч. й організаційні документи, до яких належать посадові і робочі інструкції

Правило 10

Ознайомлюйте працівників із посадовими (робочими) інструкціями під особистий підпис. Копія інструкції має зберігатися на робочому місці працівника

Унесення зміни та доповнень до посадової інструкції

Нормативні акти не зобов’язують роботодавця переглядати посадові інструкції. Однак інструкції діють тривалий час і є інструментом організації праці. Тому доцільно періодично їх переглядати.

Необхідність переглядати чи вносити зміни до інструкцій може бути обумовлена низкою причин:

 • зміна найменування підприємства чи структурного підрозділу;
 • зміна організаційної структури;
 • зміна штатного розпису;
 • зміна положення про структурний підрозділ (зміна завдань структурного підрозділу);
 • зміна чи доповнення обов’язків працівника, поява нових видів роботи, що призводять до перерозподілу посадових обов’язків у зв’язку зі зміною в організації виробництва та праці.

До посадових інструкцій можна вносити зміни та доповнення тільки на підставі наказу керівника підприємства за згодою працівника (абз. 7 п. 6 Загальних положень розд. 1 Вип. 1 ДКХП; абз. 8 п. 6 Загальних положень розд. 2 Вип. 1 ДКХПР).

Посадова інструкція: правила розроблення та зразок
Ірина Іванченкошеф-редактор журналів «Кадровик-01», експертно-правової системи Expertus: Кадри
Норми трудового законодавства поширюються на осіб, які працюють за трудовим договором з фізичною особою, а отже й на трудові відносини між працівником та фізичною особою — підприємцем (ч. 1 ст. 3 КЗпП). ФОП повинен вести кадрову документацію, якщо застосовує найману працю.

Отже, внесіть зміни до посадової інструкції за таким алгоритмом:

1. Особа, уповноважена пропонувати зміни до інструкції, подає письмові пропозиції керівнику кадрової служби. Він оцінює їх доцільність, висловлює свою думку керівнику підприємства, за необхідності організує розроблення і погодження змін.

2. Керівник кадрової служби визначає, чи призведуть зміни у інструкції до зміни обов’язків і трудової функції працівника, тобто, чи призведе це до зміни істотних умов праці.

3. Якщо зміни до інструкції спричинені змінами в організації виробництва і праці, що призвело до зміни істотних умов праці, попередьте працівника за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

3.1. Письмово повідомте працівника про майбутні зміни (уточнення) в інструкції. До повідомлення додайте проект нової інструкції. Повідомлення готуйте у двох примірниках: один — працівнику, другий залишиться в кадровій службі.

3.2. На примірнику кадрової служби працівник після ознайомлення з проектом майбутньої інструкції фіксує згоду чи незгоду продовжувати роботу з новими обов’язками.

3.2.1. Якщо працівник незгоден продовжувати роботу в нових умовах, припиніть дію трудового договору за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

3.2.2. Якщо працівник погоджується зі зміною 

Прикріплені файли

Доступно тільки авторизованим користувачам
 • Посадова інструкція начальника відділу кадрів.docx
logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати