Відсторонення від роботи водія за результатами передрейсового огляду

18 травня 2016
2830
Середній бал: 5 із 5

Під час передрейсового огляду у водія підприємства виявлено високий артеріальний тиск. Якими мають бути дії роботодавця в цьому разі? Якими нормативними актами керуватися У таких випадках?

Не пройшов медогляд — за «баранку» не сідай!

Якщо стан здоров’я не дає змоги працівникам виконувати трудові обов’язки, роботодавець зобов’язаний за свій рахунок і з власної ініціативи забезпечити позачерговий медичний огляд. Інакше доведеться понести адміністративне або кримінальне покарання — від штрафів до гратів.

Відсторонення від роботи водія за результатами передрейсового оглядуСтане у пригоді посадова інструкція водія

Щоб уникнути неприємностей і штрафних санкцій, потрібно пам`ятати: п роходження медичних оглядів водіями автотранспортних засо бів підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, фізичних осіб — підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (далі — підприємство), регулюється Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим наказом МОЗ, МВС від 31.01.2013 № 65/80 (далі — Положення № 65/80).

Відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон № 2694) роботодавець (незалежно від сфери діяльності) зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд:

за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

На час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток (ч. 4 ст. 17 Закону № 2694).

Згідно з абзацом 4 частини 2 статті 12 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII (далі — Закон № 3353) посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов’язані, зокрема, не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Підстави для допуску до роботи

При чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров’я, а якщо менше 100 — з територіальними медичними закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування (ч. 2 ст. 46 Закону № 3353).

Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний забезпечувати проведення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів. Це передбачено ч. 2 ст. 30 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III.

Пунктом 4.1 Положення № 65/80 визначено: підставою для допуску водія до роботи є позитивний результат щозмінного передрейсового медичного огляду, який проводиться безпосередньо перед виїздом у рейс.

Згідно з пунктом 4.4 Положення № 65/80 під час проведення медогляду перевіряють температуру тіла (за наявності об’єктивних показників), обов’язково вимірюють артеріальний тиск, частоту скорочень серця, опитують водія щодо його самопочуття, настрою, тривалості сну, з’ясовують наявність або відсутність скарг на стан здоров’я, аналізують зовнішній вигляд, оглядають стан шкіри тощо.

Підстави для визнання водія непридатним до роботи — підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія (п. 4.5 Положення № 65/80). У такому випадку водій не допускається до керування і направляється для обстеження до закладу охорони здоров’я.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo