-

Звіт № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці»

12 лютого 2020
24443
Середній бал: 5 із 5

Роботодавець зобов’язаний подавати до центру зайнятості інформацію щодо масового вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення

Критерії масового вивільнення працівників

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

  • вивільнення 10 і більше працівників в організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
  • вивільнення 10 і більше відсотків працівників в організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників в організації незалежно від чисельності працівників.

Роботодавці повинні звітувати за формою № 4-ПН до центру зайнятості, якщо звільняють працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП:

  • у зв’язку з ліквідацією організації — незалежно від кількості працівників;
  • у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням організації,

    скороченням чисельності або штату працівників

    , — якщо кількість працівників, що підлягають вивільненню, відповідає критеріям масового вивільнення, визначеним частиною 1 статті 48 Закону про зайнятість.

Нова форма № 4-ПН

У порівнянні з формами звітності № 4-ПН (план та факт), які застосовувалися раніше, нова форма звітності № 4-ПН набагато спрощена та не містить персональних даних про працівників, яких планується звільнити.

Нова форма № 4-ПН має суто статистичне навантаження та спрямована законодавцем на отримання від роботодавців інформації, необхідної для подальшого розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості звільнених працівників.

Відповідні заходи здійснюватимуться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу.

Саме ця звітність надає можливість прогнозувати ситуацію, коли масове вивільнення працівників спричиняє різке зростання безробіття в регіоні або на певній території на три і більше відсоткових пункти протягом звітного періоду. Така ситуація на ринку праці визнається кризовою.

Бланк Форми № 4-ПН

Скачати бланк Форми 4-ПН

Звіт № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці»

✔ Скачати шаблон Супровідного листа

Заповнення звіту № 4-ПН

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці подається організаціями:

  • не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган);
  • за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Назва графи

Що вказуємо

Графа А

порядковий номер запису

Графа 1

найменування професії (посади) відповідно до діючого Класифікатора професій

Графа 2

кількість осіб, яких планують вивільнити

Графа 3

дата наказу, у якому було зафіксовано рішення про персональне попередження працівників про заплановане вивільнення

Графа 4

дата запланованого вивільнення працівників


Форма підписується керівником (власником) організації, зазначаються його прізвище, ініціали та дата складання звіту.

Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти організації.

Зразок заповнення Звіту № 4-ПН

Звіт № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці»

Подання звіту за формою № 4-ПН

Звіт за формою № 4-ПН подається організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників. Можна (і навіть доречно) подавати звіт раніше, ніж за два місяці до запланованої дати вивільнення, оскільки дата подання звіту до центру зайнятості тісно пов’язана з датою попередження працівників про заплановане вивільнення (працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці, ст. 49-2 КЗпП)

➤➤➤ Заповнення та подання форми № 4-ПН на прикладах ➤➤➤


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo