Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Щорічна основна відпустка: правила оформлення

  • 11 червня 2018
  • 60589

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники. Це її головна відмінність від інших видів відпусток, для одержання яких необхідні спеціальні підстави. Втім, надання щорічної основної відпустки має низку особливостей

Право працівника підприємства, установи, організації (далі — організація) на відпустки забезпечується:

  • гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади) і заробітної плати;
  • забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

На громадян, які виконують роботу за договором підряду (або так званою «трудовою угодою») право на відпустки не поширюється, оскільки такі договори належать до цивільно-правових і їх укладення регулюється нормами цивільного, а не трудового законодавтсва

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники. Це її головна відмінність від усіх інших видів відпусток, для одержання яких необхідні спеціальні підстави. Щоб одержати щорічну основну відпустку, потрібен один факт — робота за трудовим договором протягом часу, коли працівник перебував з організацією у трудових відносинах.

3 формули розрахунку тривалості щорічної відпустки

Порядок надання щорічних відпусток

Порядок надання відпусток регулюється статтею 79 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та статтею 10 Закону про відпустки.

Згідно з нормами цих статей надання працівникам відпусток є обов’язком роботодавця. У іншому разі — передбачено відповідальність за порушення законодавства про відпустки.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Приклад!

Працівника прийнято на роботу 11 січня 2019 року. Першим робочим роком для нього буде період 11.01.2019-10.01.2020

За бажанням працівника разом зі щорічною основною відпусткою можуть надаватись щорічні додаткові відпустки.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб їх було використано, як правило, до закінчення робочого року (частини друга, четверта ст. 10 Закону про відпустки).

Розрахувати кількість днів відпустки допоможе калькулятор кадровика

Тривалість щорічної основної відпустки

Законодавством про працю встановлено, що щорічна основна відпустка надається усім працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів. Для деяких категорій працівників така відпустка має більшу тривалість. 

Тривалість щорічної основної відпустки для різних категорій працівників

Категорія працівників

Максимальна тривалість

Усі працівників

Не менше 24 к. д.

Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин

24 к. д. із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 к. д.

Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче

28 к. д. незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів — 24 к. д. із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на такому підприємстві 2 роки і більше

Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств (за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України)

28 к. д.

Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин

30 к. д.

Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин

24 к. д.із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 к. д., але не більше 28 к. д.

Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники

до 56 к. д. у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України

Помічники вихователів ДНЗ

28 к. д.

Інваліди I і II груп

30 к. д.

Інваліди III групи

26 к. д.

Особи віком до 18-ти років

31 к. д.

Сезонні працівники, а також тимчасові працівники (Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений Кабміном)

пропорційно відпрацьованому часу

Державні службовці

30 к. д. ( якщо законами не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати)

Посадові особи місцевого самоврядування

Прокурори

30 к. д.

Судді

30 робочих днів

Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі

36 к. д.

Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли професійним захворюванням

45 к. д. з використанням її у літній або інший зручний час

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

44 к. д.

Загальна тривалість відпустки не має перевищувати 56 к. д.

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) у зоні гарантованого добровільного відселення

37 к. д.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49 к. д.

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) у зоні посиленого радіологічного контролю

30 к. д.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 к. д.

Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

не менш як 30 діб без урахування часу проїзду

Журналісти

36 к. д.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років

30 к. д.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні від 10 до 15 років

35 к. д.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні від 15 до 20 років

40 к. д.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні понад 20 календарних років

45 к. д

Щорічна основна відпустка: правила оформлення Оформлюйте правильно, відпустку директора: від повідомлення до наказу 

Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку

Стаття 82 КЗпП та стаття 9 Закону про відпустки регулюють порядок обчислення стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку.

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:

Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону про відпустки до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, також зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу). Це, зокрема, час виконання державних і громадських обов’язків (час перебування військовозобов’язаних на військових зборах, час виконання депутатом місцевої ради обов’язків депутата тощо), час відсторонення від роботи із збереженням заробітної плати, час щорічних основної та додаткових відпусток, час навчальної відпустки з повною чи частковою оплатою тощо.

Згідно з пунктами 5-7 статті 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку також зараховуються: час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням організації, скороченням чисельності або штату працівників; інші періоди, передбачені законодавством.

Увага! Якщо в організації мав місце простій виробництва, який виник не з вини працівника, то час такого простою також ураховується при обчисленні стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, оскільки у цьому разі наявні умови пункту 2 статті 9 Закону про відпустки: під час простою працівник фактично не працює, але за ним зберігається місце роботи, а цей час оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду чи окладу (ст. 113 КЗпП).

Якщо працівник, переведений на роботу в іншу організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на такі відпустки, зараховується час, за який він їх не використав за попереднім місцем роботи (частина третя ст. 9 Закону про відпустки).

У разі коли працівник при переведенні одержав на попередньому місці роботи грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічні відпустки, відлік стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, починається з дати початку роботи в новій організації.

Які види відпусток роботодавець має компенсувати за бажанням працівника?

Повідомлення працівника про початок відпустки

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (наприклад, Радою трудового колективу), і доводяться до відома всіх працівників (частина десята ст. 10 Закону про відпустки).

Зверніть увагу, при складанні графіка відпусток слід дотримуватися правила: відпустка не повинна починатися раніше того робочого року, за який вона надається.

Приклад!

Працівник почав працювати в організації 20 серпня 2017 року. За робочий рік 20.08.2018–19.08.2019 він використав щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні у лютому 2019 року. Працівник просить надати йому частину відпустки тривалістю 14 календарних днів з 1 червня 2019 року. Чи може організація задовольнити прохання працівника?

Ні, не може. Відпустку за другий рік роботи працівнику може бути надано лише починаючи з 20 серпня 2019 року.

Дата початку відпустки графіками, як правило, не встановлюється, у них визначається місяць, з якого вона починається. Інколи у графіку зазначаються два місяці: місяць початку і місяць закінчення відпустки.

Конкретний період надання щорічних відпусток у встановлених графіком межах узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Зразок повідомлення про початок відпустки

Повідомлення про початок відпустки

Щорічна основна відпустка: надаємо правильно

Скачати

Дії кадровика, якщо працівник відмовляється йти у відпустку після отримання повідомлення про її початок

Право на відпочинок, зокрема, щорічну основну відпустку надано працівникові Конституцією України, КЗпП, Законом про відпустки. Втім, використання цієї відпустки є не лише правом, а й обов’язком працівника, як сторони трудових відносин. Після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом та затвердження роботодавцем графік відпусток набуває статусу локального нормативного акта організації, обов’язкового для виконання сторонами трудового договору.

При складанні графіків ураховуються як інтереси виробництва, так і інтереси працівника. Отже, якщо працівник, який був своєчасно ознайомлений з графіком відпусток (про що свідчить його особистий підпис у відповідній формі для ознайомлення, наприклад у Журналі ознайомлення працівників з графіками відпусток), відмовляється йти у відпустку за графіком, то роботодавець має право видати наказ про надання працівникові відпустки без згоди останнього.

Увага! Якщо працівник звертається до роботодавця з заявою про надання щорічної основної відпустки або її частини в інший термін, ніж це передбачено графіком відпусток, роботодавець має право відмовити працівникові у задоволенні його прохання. Без згоди роботодавця працівнику не може бути надано щорічну відпустку поза межами, обумовленими графіком відпусток.

Надання в поточному році щорічних відпусток, невикористаних за минулі роки

Заборгованість по відпустках необхідно «гасити». Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за попередні роки, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток згідно із статтею 24 Закону про відпустки.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, не містить воно й заборони надавати щорічні відпустки в разі їх невикористання.

Приклад!

Відповідно до колективного договору працівники мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів. За робочий рік 17.03.2015-16.03.2016 працівник використав частину щорічної основної відпустки тривалістю 16 к. д. За другий робочий рік (17.03.2016-16.03.2017) працівникові було надано щорічну основну відпустку повної тривалості 28 к. д. Графіком відпусток на 2016 рік передбачено надання працівнику щорічної основної відпустки частинами (16 к. д. + 12 к. д.) за робочий рік 17.03.2017-16.03.2018 та невикористаної частини щорічної відпустки тривалістю 12 к. д. за робочий рік 17.03.2015-16.03.2016. Зверніть увагу, що у наказі про надання відпустки слід зазначити, за який робочий рік надається відпустка (або її частина).

Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон