Строкова військова служба працівника у 2016 році

5 жовтня 2016
13271
Середній бал: 5 із 5

Осінній призов на строкову військову службу цьогоріч припадає на жовтень-листопад. Для виконання військового обов’язку призивають чоловіків віком до 27 років, серед яких і працюючі чоловіки. Як у такому випадку правильно увільнити від роботи призваного працівника, розгляньмо далі.

Із цієї статті ви дізнаєтеся

Строкова військова служба є одним з видів військової служби, визначених пунктом 6 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (далі — Закон № 2232).

Призов оголошується Указом Президента України.

Так у травні-червні 2016 року було проведено весняний призов, а осінній — припадає на жовтень-листопад 2016 року. Такі часові межі призову визначено Указом Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» від 29.03.2016 № 122/2016 (далі — Указ № 122).

Кого призивають

На строкову військову службу в 2016 році призивають придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову (п. 3 Указу № 122).

Хоча частиною першою статті 15 Закону № 2232 визначено, що на строкову військову службу призивають придатних для цього за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, утім, з огляду на Указ № 122 чоловіків, молодших за 20 років, у 2016 році не призивають.

Призов працівника як підстава для увільнення від виконання службових обов’язків за місцем роботи

Із 20 лютого 2015 року призов на строкову військову службу є підставою для увільнення від роботи — як в особливий період, так і в мирний час.

З’ясувати, чому саме так, зможемо, дослідивши хронологію змін у законодавстві.

Відповідно до пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у редакції, що діяла у минулі роки, призов був підставою для припинення трудових відносин із працівником, тобто звільнення у зв’язку з призовом на військову службу.

Із 08.02.2015 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 15.01.2015 № 116-VIII було внесено зміни до статті 39 «Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація» Закону № 2232, згідно з якими за працівниками, що призиваються на строкову військову службу мають зберігатися місце роботи (посада) та середній заробіток.

Проте деякий час норма щодо збереження робочого місця і середнього заробітку за призваними містилася тільки в статті 39 Закону № 2232, а в статті 119 КЗпП про пільги цій категорії не згадувалося.

З метою узгодження окремих положень законодавства, зокрема норм статей 36, 119 КЗпП, статті 39 Закону № 2232, визначення строків, протягом яких за призваними громадянами України зберігаються гарантії, передбачені КЗпП, 14 травня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 № 433-VIII (далі — Закон № 433).

Закон № 433 опубліковано в газеті «Голос України» від 10.06.2015 № 101, набрав чинності 11.06.2015. Отже, з цієї дати діє змінена редакція КЗпП.

Наразі частина третя статті 119 КЗпП передбачає однакові гарантії як для працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, так і для тих, хто призивається на строкову військову службу. Обидві категорії працівників підлягають увільненню від роботи зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку.

Скільки часу зберігати робоче місце і середній заробіток за призваним працівником

Гарантії щодо збереження місця роботи (посади) для призваних працівників внесені до КЗпП Законом № 433. Цим же законом визначено і період дії гарантій — до фактичної дати звільнення з військової служби.

Відповідно до статті 23 Закону № 2232 строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

 • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, — до 18 місяців;
 • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, — до 12 місяців.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України (ч. 2 ст. 24 Закону № 2232).

Дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини зазначається у військовому квитку.

Оформлення увільнення від роботи у зв’язку з призовом на строкову службу у 2016 році

Увільнення від роботи працівника оформлюють наказом роботодавця.

Приклад наказу про увільнення від роботи на час проходження працівником строкової військової служби

Строкова військова служба працівника у 2016 році

Середній заробіток за призваними у 2016 році працівниками зберігається за рахунок роботодавця.

Призов на строкову військову службу за умови, що мобілізації немає

Частина третя статті 119 КЗпП не містить обмеження, що гарантії для призваних на строкову військову службу надаються лише в особливий період. Отже, такий призов є підставою для увільнення від роботи незалежно від того, чи оголошено мобілізацію або чи триває особливий період.

Ухилення від призову

Відповідно до статті 335 Кримінального кодексу України ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Проходження призовної комісії

Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин (ч. 3 ст. 15 Закону № 2232).

Після оголошення чергового призову згідно з частиною 8 статті 15 Закону № 2232:

 • призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (далі — військкомат) на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені в повістці;
 • якщо повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
 • призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в 7-денний строк прибути до військкомату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

Згідно з пунктом 2.12 Розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України , затвердженого наказом Міноборони від 14.08.2008 № 402, у разі, коли лікарям важко визначити стан здоров’я призовника, його направляють на додаткове амбулаторне або стаціонарне обстеження до лікувально-профілактичного закладу. При цьому призовнику видають направлення, де зазначають попередній діагноз та питання, що потребують уточнення при обстеженні для остаточного лікарського висновку. Направлення підписують лікар, який призначив обстеження, і лікар — член призовної комісії, на якого покладено контроль за об’єктивністю і доцільністю призначуваних обстежень.

Особи, яких військові комісаріати напраляють на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, увільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати (ч. 2 ст. 21 Закону № 2232).

Вихідна допомога у разі призову на строкову службу

Статтею 44 КЗпП передбачено, що при звільненні з певних підстав роботодавець виплачує працівникам вихідну допомогу. Утім, у разі призову на строкову службу звільнення не відбувається. Відтак і про вихідну допомогу призовнику не йдеться. За ним зберігатимуть середній заробіток на весь час проходження служби.

Натомість призовник отримає грошову допомогу за рахунок коштів державного бюджету.

Громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, виплачується грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Держбюджету у порядку, встановленому КМУ (ст. 21 Закону № 2232).

Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу затверджено постановою КМУ від 12.08.2015 № 587. Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову. Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби — шляхом її перерахування військовим комісаріатом на рахунок у банку, зазначений її одержувачем, або через касу військового комісаріату.

В осінній призов 2016 року призовники отримують грошову допомогу у розмірі 2900 грн. (розпорядження КМУ від 22.09.2016 № 684-р).

Означене розпорядження уряду визначає, що в осінній призов-2016 має бути призвано майже 14 тисяч осіб (точна цифра – 13 908). З-поміж них:

 • 7908 — до Збройних сил;
 • 5000 — до Національної гвардії;
 • 1000 — до Держспецтрансслужби.

Відстрочка від призову

Право на відстрочку від призову на строкову службу визначають за статтею 17 Закону № 2232.

Так, відстрочку від призову на строкову військову службу надають призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії:

 • за сімейними обставинами;
 • за станом здоров’я;
 • для здобуття освіти;
 • для продовження професійної діяльності.

За сімейними обставинами

Таку відстрочку надають призовнику за його бажанням, якщо призовник має:

 • непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття, за умови офіційного працевлаштування призовника;
 • дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
 • двох і більше дітей;
 • дитину-інваліда;
 • дружину-інваліда;
 • вагітну дружину.

Відстрочка за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

За станом здоров’я

Надається на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Для здобуття освіти

Надається на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Для продовження професійної діяльності

Надається таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • <медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільським, селищним, міським головам — на строк виконання ними цих повноважень;
 • особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, — на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам — на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським — на весь період їх служби.

Відстрочка надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, — до прийняття відповідного рішення.

Призовники, яким надано відстрочку, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, і не призвані з різних причин у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Звільнення від призову

На підставі статті 18 Закону № 2232, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo