-

Тренер, який працює за сумісництвом, може працювати не більше 12 годин

17 червня 2014
3365
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Мінмолодьспорту України в листі від 12.02.2014 р. № 5.5/1159 розглянуло питання щодо оплати праці тренера-викладача, який працює за сумісництвом, та ведення ним журналу обліку робочого часу

Мінмолодьспорту України в листі від 12.02.2014 р. № 5.5/1159 розглянуло питання щодо оплати праці тренера-викладача, який працює за сумісництвом, та ведення ним журналу обліку робочого часу.

Зокрема Умовами оплати плати праці, затвердженими наказом Мінсім'ямолодьспорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованим у Мін'юсті 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, визначено дві форми оплати праці:

а) за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень;

б) розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена).

Згідно із пунктом 6.2 додатка 6 наказу № 2097 місячна заробітна плата, виходячи з нормативів, установлюється тільки штатним тренерам-викладачам.

Тобто умови оплати праці тренерам-сумісникам установлюються за погодинною формою оплати праці згідно зі схемою тарифних розрядів посад тренерів-викладачів (додаток 6 та додаток 20 до наказу № 2097).

Згідно з пунктом 2 додатка 6 наказу № 2097 місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі робити).

Згідно з пунктом 7 додатка 6 до наказу № 2097 місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів щорічно на початку навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Місячну заробітну плату при погодинній оплаті праці тренерів-викладачів, у тому числі тих, хто працює за сумісництвом, нараховують згідно з тарифікацією (додаток 20 наказу № 2097) на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень (фактичне навантаження на тиждень - наприклад 12, 18, 20, 24, 36, 48 годин) шляхом множення ставки заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат і надбавок, тощо і діленням цього добутку на встановлену норму годин (24 години на тиждень).

Водночас в листі зазначено, що на осіб, які працюють за сумісництвом, розповсюджуються вимоги, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Зокрема, загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом року не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Отже, враховуючи, що норма годин на одну тарифну ставку тренера-викладача спортивної школи складає 24 академічні години на тиждень, тренер-викладач, який працює за сумісництвом, може працювати з тижневим навантаженням не більше 12 годин.

Тренер-викладач здійснює навчально-тренувальну роботу згідно з нормами навчально-тренувальної роботи на етапах підготовки, затверджених Порядком наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затвердженим наказом Мінсім'їмолодьспорту від 18 травня 2009 року № 1624, зареєстрованим в Мін'юсті 25 серпня 2009 року за № 797/16813.

Режим роботи тренера-викладача визначається розкладом занять, виходячи із загального обсягу навчально-тренувальної роботи на тиждень, і така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого дня, оскільки тренером-викладачем виконується навчально-тренувальна робота згідно з нормами і загальним обсягом тижневого навантаження.

Єдиної встановленої форми журналу обліку робочого часу тренера-викладача немає. Разом з тим журнал є документом обліку, який ведеться тренером-викладачем на кожну групу і дозволяє систематизувати виконання планів тренувань шляхом кількісного обліку виконаного навантаження, інших показників. В журналі повинні відображатися облік відвідування вихованцями тренувальних занять та обсяги навантаження - тривалість годин, у тому числі за розділами підготовки тощо. Для цього відображаються поточний облік виконаного тренувального навантаження по днях місяця і сумарний за місяць (на 12 місяців). Окремим розділом у журналі може бути план річного циклу підготовки (включає розділи навчальної програми: теорія (години), практика (години)) для кожної групи, з якою проводить навчально-тренувальну роботу тренер-викладач.

Журнал складається з основних розділів:

1. Розклад занять;

2. Загальні відомості на вихованців;

3. Річний план роботи на навчальний рік;

4. Облік відвідування тренувальних занять та обсяги навантаження;

5. Облік спортивних результатів;

6. Облік спортивних заходів;

7. Реєстрація травм і захворювань спортсменів;

8. Підсумки роботи за навчальний рік;

9. Відмітка про перевірку навчально-тренувального заняття.

Графа для відображення запланованого проведення занять не потрібна.

Графи «план» та «виконання» відносяться до документа як «індивідуальний план підготовки спортсмена», де враховуються основні показники тренувального процесу і здійснюється аналіз його виконання. Такі плани ведуться на кожного спортсмена, який тренується на етапах (групах) підготовки до вищих досягнень та спеціальної базової підготовки.

logo