Дані про неповнолітніх працівників заносять до Журналу обліку працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати народження

3 червня 2014
2482
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Департаментом праці та зайнятості Міністерства соціальної політики в листі від 04.09.2013 р. N 697/021/106-13 надано роз’яснення щодо організації обліку працівників молодше 18 років та внесення записів до трудової книжки працюючому студенту

Департаментом праці та зайнятості Міністерства соціальної політики в листі від 04.09.2013 р. N 697/021/106-13 надано роз’яснення  щодо організації обліку працівників молодше 18 років та внесення записів до трудової книжки працюючому студенту.

Щодо організації обліку працівників молодше вісімнадцяти років

Як зазначає у роз’ясненні Мінсоцполітики, відповідно до ст. 188 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) приймати на роботу можна осіб, які досягли 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Працівники, які не досягли вісімнадцяти років, підлягають спеціальному обліку із зазначенням дати їх народження (ст. 189 КЗпП України), для цього на підприємствах у довільній формі має вестися Журнал обліку працівників, які не досягли 18 років.

До речі, форма журналу обліку неповнолітніх працівників (у зручному для скачування форматі) міститься в експертно-правовій системі Expertus: Кадри.

А ще докладні роз’яснення (зі зразками необхідних документів) щодо обліку неповнолітніх, прийняття на роботу осіб, які не досягли 18-ти років, наведено у Випуску «Робота працівників особливих категорій» журналу «Бібліотека Кадровика» (№ 12/2013).

Щодо внесення записів до трудової книжки працюючому студент

Мінпраці нагадав, що основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є його трудова книжка (частина перша ст. 48 КЗпП України).

Питання щодо виготовлення трудових книжок, їх зберігання та внесення записів, зокрема про прийняття, переведення та звільнення працівника, регулюються КЗпП України, постановою КМУ від 27.04.93 р. N 301 "Про трудові книжки працівників" та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (далі - Інструкція).

Відповідно до п. 1.1 Інструкції підприємство має право прийняти на роботу студента денної форми навчання і оформити йому трудову книжку.

Заповнення трудової книжки вперше провадиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів (далі - студенти), які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів (п. 2.16 Інструкції).

Для студентів, які раніше не працювали та у зв’язку з цим не мали трудових книжок, відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати (п. 2.17 Інструкції).

Якщо в період навчання студент не мав трудової книжки, запис у трудову книжку про період навчання (після закінчення навчального закладу) здійснюється за місцем роботи працівника-студента. Згідно з п. п. "б", "в" п. 2.18 Інструкції такий запис виконується окремим рядком з посиланням на дату та номер відповідних документів.

Також слід зазначити, що статтею 29 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено, що студенти, учні, які вже здобули професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором.

Стажування проводитися у вільний від навчання час і обмежується періодом до 6 місяців.

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

Від редакції:

Щоб розібратися з оплатою стажування, формами документів, що мають бути оформлені, дотриманням при цьому вимог законодавства не лише у сфері зайнятості, а й щодо захисту персональних даних, рекомендуємо статтю Олени САВРОВОЇ «Запроваджуємо стажування студентів ВНЗ та учнів професійно-технічних закладів» («Кадровик-01» № 03/2013).

Оформити відповідний наказ та внести до трудової книжки запис про стажування вам допоможе матеріал Олени ТУЛІНОЇ, Ірини ЖИТКОВОЇ «Вносимо до трудової книжки запис про стажування студента» («Кадровик-01» № 01/2014).

logo