Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

СКАЧАЙТЕ оновлений Звіт про квоту 2019 ⇓

Кадровик01

ФСС з ТВП роз’яснив деякі аспекти зарахування стажу, набутого за кордоном, до страхового стажу для оплати лікарняних

 • 24 квітня 2014
 • 400

У роз’ясненні, оприлюдненому Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чимало корисної інформації щодо зарахування до страхового стажу періодів роботи за межами України для іноземних громадян та громадян України, на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Так, згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі – Закон № 2240) право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 внесені зміни до Закону № 2240. З 1 січня 2011 року, згідно з внесеними змінами до статті 7 Закону № 2240, страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом № 2240.

Що стосується зарахування трудового (страхового) стажу, набутого громадянами України, а також іноземними громадянами за час роботи за межами України, до страхового стажу, наявність якого вимагається Законом № 2240, то у цих випадках необхідно керуватися імплементованими до національного законодавства України міжнародними угодами, в яких регламентується питання взаємовизнання стажу.

Станом на вересень 2013 року між Україною та Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія, Португальською Республікою, Республікою Польща діють двосторонні міжнародні угоди, що регулюють питання соціального забезпечення громадян договірних сторін в частині надання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Також, на цей час на території України застосовуються двосторонні міждержавні угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Румунською Народною Республікою, Угорською Народною Республікою, Монгольською Народною Республікою та міжурядові угоди між Україною та Російською Федерацією, Азербайджанською Республікою, Республікою Молдова, якими визнається на взаємній основі трудовий (страховий) стаж.

Отже, механізм підсумовування страхового (трудового) стажу застосовується для працівників, які мають відповідний стаж, набутий на території вищезазначених країн, у разі необхідності встановлення права на допомогу по тимчасовій непрацездатності згідно зі статтею 37 Закону № 2240, шляхом додавання цього стажу до страхового (по мірі необхідності, за умови, що такий стаж не співпадає в часі зі страховим стажем, отриманим на території України).

З метою підтвердження набутого на боці договірної сторони трудового (страхового) стажу, для застосовування накопичення періодів трудового (страхового) стажу, працівнику необхідно надати страхувальнику відповідну довідку видану:

 • Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на підставі формуляру (довідки) встановленого зразка про періоди трудового (страхового) стажу (у разі підтвердження стажу, набутого на території Королівства Іспанія, Республіки Польща, Португальської Республіки, Республіки Болгарія, Латвійської Республіки),
 • Службою закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування (у разі підтвердження стажу, набутого на території Литовської Республіки),
 • Чеським управлінням соціального забезпечення або Уповноваженим органом, зазначеним в пункті 1 б) статті 2 відповідної Угоди (у разі підтвердження стажу, набутого на території Чеської Республіки),
 • Соціальною страховою компанією (у разі підтвердження стажу, набутого на території Словацької Республіки),
 • компетентним органом країни, на території якої набуто трудовий (страховий) стаж (у разі підтвердження стажу, набутого на території Республіки Румунія, Угорської Республіки,Монгольської Республіки),
 • роботодавцем із зазначенням тривалості трудової діяльності та її оплати за відповідний період, а також періодів сплати страхових внесків (у разі підтвердження стажу, набутого на території Російської Федерації, Азербайджанської Республіки, Республіки Молдова).

Додатково повідомляємо, що Україною ратифіковано такі міжнародні договори, в яких зазначено взаємовизнання трудового (страхового) стажу:

 • Угода між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян. Підписана в м. Мадрид 07.10.1996, на невизначений термін. Ратифікована 17.12.1997. Набула чинності 27.03.1998;
 • Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення. Підписаний у м. Київ 26.02.1998, на невизначений термін. Ратифікований 19.03.1999. Набув чинності 11.06.1999;
 • Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення. Підписаний у м. Братислава 06.12.2000. Ратифікований 20.09.2001. Набув чинності 01.01.2002;
 • Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення. Підписаний у м. Вільнюс 23.04.2001, на невизначений термін. Ратифікований 10.01.02. Набув чинності 08.02.2002;
 • Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення. Підписаний у м. Київ 04.07.2001, на невизначений термін. Ратифікований 22.11.2002. Набув чинності 01.04.2003;
 • Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення. Підписаний у м. Софія 04.09.2001. Ратифікований 22.11.2002. Набув чинності 01.04.2003;
 • Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення. Підписана у м. Лісабон 07.07.2009. Ратифікована 21.12.2011. Набула чинності 01.03.2012;
 • Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення. Підписана в м. Київ 18.05.2012. Ратифікована 05.09.2013. Набула чинності з 01.12.2013;
 • Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав. Підписана в м. Київ 13.12.1993, строком на 5 років, автоматично продовжується на 1 рік. Набула чинності 25.02.1994;
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України. Підписана 03.06.2004. Ратифікована 22.02.06. Набула чинності 20.11.2007.

Також, на території України застосовуються такі міжнародні договори, якими врегульоване питання визнання трудового (страхового) стажу, набутого в договірній країні:

 • Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Румунською Народною Республікою про соціальне забезпечення. Підписана в м. Бухарест 24.12.1960. Ратифікована 10.05.1961. Набула чинності 27.06.1961;
 • Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Народною Республікою про соціальне забезпечення. Підписана в м. Будапешт 20.12.1962. Ратифікована 31.05.1963. Набула чинності 12.04.1963;
 • Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення. Підписана в м. Улан-Батор 06.04.1981. Ратифікована 02.12.1981. Набула чинності 28.01.1982;
 • Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян Росії та України, які працюють за межами кордонів своїх держав. Підписана в м. Москва 14.01.1993, строком на 5 років, автоматично продовжується на 1 рік. Набула чинності з дня підписання.

Дізнатися більше про зарахування періодів роботи за кордоном до страхового стажу в Україні ви зможете з ґрунтовної і докладної публікації у журналі «Кадровик-01» № 3/2014

«Обчислення стажу, набутого в інших країнах: враховуємо міжнародні угоди про соціальний захист»

Приводом для цієї консультації, підготовленої досвідченими експертами ФСС з ТВП спеціально для читачів журналу «Кадровик-01», стало запитання з Гарячої Лінії Кадровика: «На підприємство прийняли працівника, який до цього тривалий час працював за кордоном. Чи враховувати цей період до стажу для оплати тимчасової непрацездатності, призначення допомоги з безробіття, пенсії? Які документи підтверджують страховий стаж, набутий за кордоном? Чи можна десь подивитися перелік країн, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори?»

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон  

Кадрові звіти 2019

У 2019 році кадровиків очікує підготовка 13-ти звітів. Які саме звіти доведеться подавати та за якими формами складати, — у таблиці кадрових звітів 2019.

 Скачати таблицю