Період служби у зв’язку з мобілізацією зараховуватимуть до стажу у подвійному розмірі

16 квітня 2014
107
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

16 квітня 2014 року ВР України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо гарантій у особливий період)

16 квітня 2014 року ВР України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо гарантій у особливий період), яким пропонується:

І. Внести до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» такі зміни:

1. У статтю 8:

1) абзац другий пункту 1 доповнити реченням такого змісту:

 «Період проходження громадянами військової служби у особливий період зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до державної служби у подвійному розмірі.»           

2. У статтю 18:

1) після пункту шостого доповнити статтю новим пунктом такого змісту:

 «7. В особливий період сім’ям військовослужбовців щомісяця виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день його мобілізації.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.»           

logo