Припинення трудових відносин у проекті Трудового кодексу

9 лютого 2016
731
Середній бал: 5 із 5

На дванадцятому засіданні робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу (далі — Робоча група, проект ТК) до другого читання внесено низку пропозицій щодо доповнення проекту ТК нормами, спрямованими на захист прав окремих категорій працівників

До статті 105 проекту ТК, яка регулює припинення трудових відносин з підстав настання надзвичайних обставин, що перешкоджають їх продовженню, профспілки запропонували, а народні депутати підтримали внесення до проекту ТК статті 105-прим., яка гарантує представникам працівників захист їх права на працю.

У статті передбачено, що представник трудового колективу (у т. ч. профспілковий активіст) може бути звільнений з роботи за ініціативи роботодавця лише за попередньої згоди на це виборного органу, членом якого він є, зокрема профспілки.

Працівники, які обиралися до складу виборного органу первинної профспілкової організації, а також ті, хто брав участь у розв’язанні колективного трудового спору або представляли інтереси працівників в примирних комісіях чи в трудовому арбітражі, не можуть бути звільнені за ініціативи роботодавця протягом року після закінчення терміну, на який вони були обрані, або після закінчення їх представницьких повноважень (окрім випадків ліквідації підприємства, установи, організації (далі — організація), звільнення з підстав, передбачених статтею 93 (невідповідність займаній посаді) та ін.).

«На практиці трапляються випадки, коли представник працівників: чи то профспілковий лідер, або активіст може піддаватись переслідуванням з боку роботодавця за свою активну діяльність» — сказав у своєму коментарі заступник голови «Укрнафтогазпрофспілки», заступник голови робочої групи з доопрацювання проекту ТК Сергій Українець.

«На наше переконання, у трудовому законодавстві повинна бути стаття, яка би стала інструментом захисту працівників. Не зважаючи, що це передбачено в законі про профспілки, ми наполягли, щоб захист працівників з активною громадянською позицією, які обстоюють інтереси членів трудового колективу або членів профспілки, має стати нормою оновленого трудового законодавства: щоб людину не звільняли, не переслідували, не оголошували догану, не тиснули на працівника за те, що він здійснював представництво інтересів своїх колег. Для припинення трудових відноси із таким працівником потрібна згода того органу, або виборної конференції, які надавали зазначеному працівникові представницькі повноваження. Це важливий елемент захисту» — підкреслив представник профспілок.

Проти таких змін виступили роботодавці. Завдяки більшості голосів членів Робочої групи норму включено до проекту ТК.

У прийнятій на першому читанні редакції статті 108 проекту ТК встановлено заборону на припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3-х років або дитину-інваліда.

Члени Робочої групи і представники профспілок обговорили та дійшли висновку, що вказану норму потрібно поширити не тільки на матерів, а й на татусів (у т. ч. одиноких), які також можуть доглядати за дитиною. Відтепер права чоловіків, як і жінок, мають бути однаково захищені нормами закону.

Ще одна важлива норма щодо заборони припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця зазначеної категорії працівників: наразі законодавством захищені лише жінки, які доглядають за дитиною віком до 3-х років. В окремих випадках вони мають право залишатися у відпустці для догляду за дитиною із збереженням трудових відносин до досягнення дитиною 6 років у разі наявності медичного висновку, що дитині, дійсно потрібен особливий догляд і вона не може бути влаштована до дитячого дошкільного закладу.

Робочою групою запропоновано надати всім батькам право доглядати за дитиною до досягнення нею 6 років, навіть за відсутності медичних висновків щодо стану здоров’я дитини. Тож, у проекті ТК передбачено, що один з батьків — мати або батько — можуть скористатися можливістю піти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років, а роботодавець не повинен розривати з таким працівником трудових відносин.

Бурхливу дискусію викликала поправка профспілок до статті 109 проекту ТК, яка встановлювала заборону на припинення трудових відносин працівника у зв’язку із досягненням ним пенсійного віку або набуттям права на пенсію. Спочатку було запропоновано виключити цю статтю із проекту ТК, і, відповідно, позбавити працівників права на подальше продовження трудових відносин у разі досягнення пенсійного віку.

Профспілки виступили категорично проти цього, оперуючи відповідними статтями проекту ТК, в яких йдеться про недопущення дискримінації працівника за будь-якими ознаками (у цьому випадку — це вікова ознака). Тож, норму про те, що пенсіонери мають рівні трудові права з іншими працівниками залишили.

Окрім того, Робоча група запропонувала доповнити цю статтю ще однією нормою, відповідно до якої працівники, з метою захисту від незаконного звільнення, матимуть право надавати всі можливі підтвердження рівня своєї кваліфікації, продуктивності праці, сумлінного виконання службових обов’язків та ін. У випадках, коли роботодавець ініціює припинення трудових відносин за статтею 93 — невідповідність займаній посаді, статтею 92 —неналежне виконання трудових обов’язків, щоб виключити безпідставні звинувачення, працівник має право надати на розгляд роботодавцеві відповідні документи щодо своєї невинуватості, а роботодавець зобов’язаний розглянути їх в установленому порядку.


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


logo