Виплата допомоги на поховання

24 червня 2016
4798
Середній бал: 5 із 5

Кому та на підставі яких документів комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства призначає допомогу на поховання?

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС) в листі від 04.05.2016 № 5.2-32-684 нагадала, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

  • дружини (чоловіка);
  • дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
  • батька, матері;
  • діда та баби за прямою лінією спорідненості (ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації (ч. 3 ст. 30 Закону № 1105).

Допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи призначається члену її сім’ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі документів:

  • оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання;
  • копія свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі наданого оригіналу);
  • копія документів, що підтверджують здійснення витрат на поховання (платіжні документи на витрати пов’язані з похованням, договір на надання послуг та інші) для юридичної чи фізичної особи, яка здійснила поховання і не є членом її сім’ї.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри

Від редакції

Детальніше про умови отримання допомоги на поховання — в експертних статтях:

Отримання допомоги на поховання у разі смерті працівника, пенсіонера, безробітного
Кадровик-01», № 08/2013)

Допомога на поховання працюючого пенсіонера: хто виплачує
Кадровик-01», № 07/2015)

logo