Підвищення кваліфікації працівників має проводитися кожні п’ять років

8 вересня 2016
830
Середній бал: 5 із 5

Інакше, у разі реєстрації звільненого працівника в територіальному органі Національного агентства як безробітного, роботодавець відшкодовуватиме територіальним органам Нацагентства вартість здійснених витрат на професійне навчання працівника

Наказ про підвищення кваліфікації

Мінсоцполітики в листі від 08.06.2016 № 352/021/106-16 нагадало, що професійне навчання працівників здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Законів України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI, «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Питання щодо організації професійного навчання працівників вирішують роботодавці з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

Професійне навчання працівників роботодавця має безперервний характер і проводиться протягом їх трудової діяльності з метою поступового розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок відповідно до вимог виробництва.

З цією метою роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, колективним договором і угодами, періодично організовує для працівників професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Основними документами, що регламентують здійснення професійного навчання працівників, є Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Мінпраці і МОН від 26.03.2001 № 127/151 (далі — Положення № 127), та Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затверджене наказом Мінпраці і МОН від 27.12.2006 № 500/861 (далі — Положення № 500).

Положення № 127 і Положення № 500 визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників, зокрема, види та форми навчання, порядок розробки та затвердження навчально-програмної документації, планування та обліку навчальної роботи тощо.

Водночас до основних напрямів діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників належить реалізація заходів щодо підвищення професійного рівня працівників після здійснення організації та проведення атестації працівників, а також проведення аналізу її результатів.

Атестація працівників проводиться за рішенням роботодавця не частіше одного разу на три роки. У разі прийняття рішення про відповідність або про невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.

З метою сприяння зайнятості та забезпечення конкурентоспроможності громадян Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття» (далі — законопроект), яким, зокрема, визначено, що роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, колективним договором і угодами, періодично організовує для працівників професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

У випадку незабезпечення роботодавцем професійного навчання працівників протягом п’яти років, що передували їх вивільненню (крім осіб, зайнятих на декваліфікованих роботах та осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію), роботодавець відшкодовує територіальним органам Національного агентства вартість здійснених витрат на його професійне навчання у разі, якщо така особа зареєструється в установленому порядку в територіальному органі Національного агентства як безробітна.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри

logo