Ступінь доктора наук чи доктора філософії здобуті в іноземному ВНЗ: як підтвердити в Україні

14 вересня 2016
553
Середній бал: 5 із 5

Установлено правові та організаційні основи визнання в Україні документів про наукові ступені (кваліфікаційних документів), які видані громадянам України та іноземцям органами атестації інших держав

Дія Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом МОН від 05.08.2016 № 952, поширюється на:

  • дипломи доктора наук і доктора філософії, які є документами державного (установленого) зразка і видані уповноваженими органами атестації інших держав;
  • документи про присудження наукових ступенів, які є еквівалентними таким документам, що видаються в Україні, а саме: доктора з галузі наук, кандидата наук, що відповідають кваліфікації доктора філософії; доктора габілітованого, що відповідає кваліфікації доктора наук.

Не потребують визнання документи, які видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 01.09.1992.

При цьому громадяни України, які є власниками таких документів, мають право на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

Визнанню не підлягають:

  • дипломи про наукові ступені, які не є документами державного (встановленого) зразка;
  • диплом доктора наук без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього, виданого громадянину України органами атестації іншої держави;
  • документи, які засвідчують кваліфікацію, що за рівнем не відповідає кваліфікації доктора наук (доктора філософії), на яку претендує особа;
  • документи, які видані за результатами неправомірно проведеного захисту дисертації іноземним вищим навчальним закладом;
  • документи, що є неавтентичними;
  • документи, які не можуть бути співвіднесені з третім освітньо-науковим або науковим рівнями вищої освіти відповідно до законодавства України.

Процедура визнання в Україні здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів проводиться вищим навчальним закладом (науковою установою) або МОН.

Документи, стосовно визнання яких вчений подав заяву до суб’єкта визнання, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями.

У випадку встановлення на будь-якому етапі проходження документів (атестаційної справи) факту подання недостовірної інформації, зазначеної у поданих для визнання документах про здобуття в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів (крім орфографічних та технічних помилок), суб’єкт визнання приймає рішення про відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня, а відомості про неавтентичний документ, особу, яка зазначена у ньому як власник, передаються до правоохоронних органів України.

Рішення МОН щодо визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів розміщуються на веб-сайті МОН.

Інформація про Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь заноситься МОН до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри

logo