Кадровик01

Усе про декларацію як захід фінансового контролю: оприлюднено фундаментальні роз’яснення Нацагенства з питань запобігання корупції

 • 23 вересня 2016
 • 4039

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції містять понад 30 сторінок відповідей на нагальні запитання щодо подання і заповнення декларації, приміром, як розрахувати поріг декларування; чи можна виправити інформацію в поданій декларації; як визначити спільне проживання декларанта з іншою особою за умов цивільного шлюбу; як декларувати цінні папери, немайнові та корпоративні права, роботу за сумісництвом.

Рішенням національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) від 11.08.2016 № 3 затверджено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700) стосовно заходів фінансового контролю (далі — Роз’яснення № 3)

У Роз’ясненні № 3 зазначено, що Законом № 1700 передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування:

 • щорічна декларація, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин 1 січня до 00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком;
 • декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення;
 • декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається до 00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність;
 • декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1700, що подається до призначення або обрання особи на посаду.

Окрім того, якщо суб’єкт декларування звільняється або по-іншому припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15.01.2017), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 01.01.2016 до 14.01.2017 включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація за 2016 рік не подається.

Якщо ж суб’єкт декларування припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після подання щорічної декларації (наприклад, 15.04.2017), то подається декларація, що охоплює період з 1 січня до дня перед днем подання декларації (тобто до 14 квітня включно).

Роз’ясненням № 3 уточнено, хто вважається «посадовими і службовими особами» відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини 1 статті 3 та «посадовими особами» відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону № 1700. Так, під «посадовими особами» слід розуміти працівників державних органів, інших юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі та/або консультативно-дорадчі функції. Під «службовими особами» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

У разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді не виникає обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за цей період. Відповідно, така особа також не може бути притягнена до відповідальності за неподання (несвоєчасне) подання декларації.

У Роз’ясненні № 3 уточнено, хто належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та які посади належать до посад з високим рівнем корупційних ризиків.

Також роз’яснено інші питання, що стосуються декларування, а саме:

 • як заповнювати декларацію, якщо член сім’ї відмовляє у наданні необхідної для декларування інформації суб’єкту декларування, зокрема, якщо самому суб’єкту декларування ця інформація не відома, він обирає у відповідних полях електронної форми декларації помітку «Член сім’ї не надав інформації». Якщо ж ця інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним отримана з офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри), то суб’єкт декларування повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію;
 • як відображати в декларації інформацію щодо об’єктів, які перебувають у спільній власності, зокрема, у випадку спільної сумісної власності, яка не передбачає виділення часток: у розділах декларації, де зазначається спільна власність на майно, при додаванні нового об’єкта в полі «Тип права» слід обрати варіант «Спільна власність», а в полі «Частка власності» — «Не застосовується». Якщо об’єкт декларування (нерухоме майно, транспортний засіб тощо) перебуває у спільній власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, то такий об’єкт зазначається у відповідному розділі форми декларації лише один раз4
 • якщо об’єкт перебуває у спільній сумісній (тобто без поділу на частки) власності суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, то зазначається вартість всього об’єкта декларування. Якщо об’єкт перебуває у спільній частковій власності суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, то зазначається сумарна вартість відповідних часток у власності на об’єкт, які належать суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї, якщо останній надав таку інформацію або якщо вона відома суб’єкту декларування;
 • Закон № 1700 передбачає обов’язок зазначати в декларації окремі об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві користування, а саме: оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, передбачені законом;
 • що означає в декларації тип права «Власником є третя особа, але суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним»;
 • як розрахувати поріг декларування для окремих об’єктів декларування;
 • чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити інформацію, зазначену в декларації;
 • яким є порядок перевірки факту подання та своєчасності подання декларації;
 • станом на яку дату зазначається інформація про місце роботи та посаду суб’єкта декларування, а також те, чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 50 Закону № 1700, а також чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків;
 • хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування;
 • як визначати спільне проживання суб’єкта декларування з іншою особою за відсутності офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт може бути встановлено лише за рішенням суду;
 • чи можна вказати абонентську скриньку поштового відділення як адресу для надсилання кореспонденції;
 • яким чином заповнити поле для вводу дати набуття прав на об’єкт нерухомості, якщо суб’єкт декларування не пам’ятає точну дату набуття таких прав;
 • якщо відсутні правовстановлюючі документи та дані про вартість майна на дату набуття його у власність, чи потрібно суб’єкту декларування за власний кошт проводити оцінку майна;
 • як у декларації вказувати вартість об’єкта нерухомості у національній валюті, якщо у документах вказана вартість у радянських або українських карбованцях;
 • станом на яку дату у декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості — на 31 грудня звітного року чи дату заповнення декларації;
 • яким чином відобразити в декларації ситуацію, коли суб’єкт декларування орендує (використовує) кімнату у будинку відпочинку чи готелі.

Окрім того, роз’яснено, як декларувати об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухому майно, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні та грошові активи, подарунки, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом, членство в організаціях та їхніх органах, надсилати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Також, в Роз’ясненні № 3 особливу увагу приділено відповідальності за подання недостовірних відомостей.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри

Від редакції

У пригоді неодмінно стануть консультації та аналітичні огляди новел антикорупційного законодавства, надруковані в журналі «Кадровик-01»

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(«Кадровик-01» № 12/2015)

Конфлікт інтересів: класифікація, сутність понять, відповідальність
(«Кадровик-01» № 11/2015)

Антикорупційна програма юридичної особи та уповноважений з її виконання
(«Кадровик-01» № 10/2015)

Запобігання корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування: антикорупційні програми та уповноважені підрозділи (особи)
(«Кадровик-01» № 9/2015)

Фінансовий контроль: новий закон, старий порядок
(«Кадровик-01» № 8/2015)

Спеціальна перевірка за новим антикорупційним законодавством
(«Кадровик-01» № 7/2015)

Вимоги, заборони та обмеження за новим антикорупційним законодавством
(«Кадровик-01» № 6/2015)

Покарання та стягнення за вчинення корупційних деліктів: що має знати кадровик
(«Кадровик-01» № 5/2015)

Корупційні делікти: класифікація та відповідальність
(«Кадровик-01» № 4/2015)

Відомчі антикорупційні програми, гарантії для викривачів та інші новели антикорупційного законодавства
(«Кадровик-01» № 3/2015)

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон