Відомості про військовозобов’язаних внесуть до Єдиного державного реєстру

19 квітня 2017
912
Середній бал: 5 із 5

Для формування бази даних Реєстру ЦВК надасть Міноборони відомості про усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» від 16.03.2017 № 1951-VIII (далі — Закон № 1951) визначено, що Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних (далі — Реєстр) — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Основні завдання Реєстру:

 • ведення військового обліку громадян України — військовозобов’язаних (призовників);
 • планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;
 • інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Міноборони має затвердити Порядок ведення Реєстру, в якому встановити процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників).

Генштаб ЗСУ оброблятиме відомості про військовозобов’язаних (призовників) від імені Міноборони.

До Реєстру заноситимуть відомості про військовозобов’язаних (призовників):

 • персональні дані військовозобов’язаного (призовника):
 • прізвище;
 • власне ім’я (усі власні імена);
 • по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • місце народження;
 • стать;
 • місце проживання та місце перебування;
 • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження);
 • реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
 • відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 • відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
 • відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • відцифрований образ обличчя особи;
 • відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
 • відомості про освіту та спеціальність;
 • службові дані військовозобов’язаного (призовника) — відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситимуть відмітку про їх відсутність.

Згоди військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібно.

Генштаб забезпечуватиме захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення або знищення даних Реєстру.

Окрім того, частину 1 статті 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 2232-XII викладено в редакції:

«Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати».

Закон № 1951 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ольга Догадіна,
експерт MCFR: Кадри

logo