-

Чи зобов’язаний водій антикорупційної громадської організації подавати е-декларацію? Роз’яснює НАЗК

31 липня 2017
117
Середній бал: 5 із 5

Працівники, які надають послуги таким організаціям (водії, прибиральниці та ін.), не стають суб’єктами декларування автоматично, а лише за умови, що це передбачено відповідною програмою чи проектом ГО, якій вони надають послуги (бюджетом, описом тощо).

Активісти антикорупційних громадських організацій (далі — ГО) або їх працівники стають суб’єктами декларування лише за умови, коли отримують фінансування за рахунок антикорупційного проекту чи входять до керівних органів громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю (абз. 3 п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII; далі — Закон № 1700).

Причому суб’єктами декларування є як ті фізичні особи, які отримують зазначені кошти, майно безпосередньо, так і ті, хто отримує зазначені кошти, майно через третіх осіб або в будь-який інший спосіб, але за умови, що це передбачено відповідною програмою чи проектом (їхнім бюджетом, описом тощо).

У цьому випадку це можуть бути і особи, які в межах навчальних чи просвітніх заходів у сфері запобігання, протидії корупції безоплатно отримують презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя, послуги з проживання, харчування, компенсацію вартості проїзду до місця проведення заходу тощо за рахунок коштів та відповідно до такої програми чи проекту, незалежно від того, яка організація чи особа виплачують такі кошти/надають відповідне майно.

Крім того, зазначене положення охоплює осіб, які отримують кошти, майно в межах реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції незалежно від того, чи надаються такі кошти або майно за здійснення заходів, безпосередньо пов’язаних із запобіганням, протидією корупції. Тобто, це положення охоплює, зокрема, фізичних осіб, які надають послуги, виконують роботи, постачають товари, які прямо не мають відношення до запобігання чи протидії корупції (наприклад, послуги з прибирання, постачання продуктів харчування чи канцелярського приладдя тощо), за умови, що це було передбачено відповідною програмою (проектом).

НАЗК зауважує, що дію Закону № 1700 поширено на фізичних осіб, які:

  • отримують кошти, майно в межах реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в т. ч. безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції як безпосередньо, так і через третіх осіб чи будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);
  • систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, — якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюють безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
  • є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління ГО, інших непідприємницьких товариств, якщо таке ГО, інше непідприємницьке товариство: здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або бере участь, залучається до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції

logo