-

Державна архівна служба перевірятиме раз на два роки підприємства, які створюють важливі для держави документи

14 листопада 2017
683
Середній бал: 5 із 5

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою (постанова КМУ від 08.11.2017 № 840).

Документація, необхідна для потреб оборони України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також у сфері збереження інформації про культурні цінності, обов’язково включається до страхового фонду документації України (ст. 2 Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 № 2332-III).

Страховий фонд документації України — упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання.

Контролює створення, наповнення і збереження документів страхового фонду Державна архівна служба.

Державна архівна служба перевірятиме підприємства, які створюють документи, що мають бути внесені до страхового фонду:

  • з високим ступенем ризику — не частіше разу на 2 роки;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше разу на 3 роки;
  • з незначним ступенем ризику — не частіше разу на 5 років.

Кого та як часто перевірятимуть

Ступінь ризику

Хто належить

Частота перевірки

Висока

Підприємства, установи, організації, які:

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

не частіше разу на 2 роки

є виконавцями державного оборонного замовлення;

відносяться до паливно-енергетичного комплексу України (виробники електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, підприємства, що здійснюють видобуток вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, постачальники електричної та теплової енергії тощо);

використовують землі залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту;

забезпечують роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів;

використовують водні об’єкти загальнодержавного значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів);

провадять діяльність на об’єкті будівництва, віднесеному до значного класу наслідків (відповідальності) — СС3;

забезпечують зберігання страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам’ятки культурної спадщини національного значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування;

мають у власності, володінні, користуванні унікальні культурні цінності (предмети колекції, зібрання, фонди), які визнані об’єктами національного культурного надбання та включені до Державного реєстру національного культурного надбання;

допустили протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

Середній

здійснюють виробництво, постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії місцевими (розподільними) тепловими мережами, передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання природного газу;

використовують водні об’єкти місцевого значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів);

відносяться до залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного, трубопровідного транспорту, а також міського електротранспорту та відомчого транспорту;

відносяться до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

мають у власності або у користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;

провадять діяльність на об’єкті будівництва, віднесеному до середнього класу наслідків (відповідальності) — СС2;

здійснюють виготовлення документів страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, що належить їм на праві власності, володіння, користування.

не частіше разу на 3 роки

Незначний

суб’єкти системи страхового фонду документації, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

не частіше разу на 5 років

logo