Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо «лікарняний» втрачено

10 грудня 2015
237
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Працівник хворів у листопаді 2014 року, утім, надав на підприємство листок непрацездатності, що є продовженням первинного, пояснивши, що первинний — втрачено. Як оплачувати таку непрацездатність і чи оплачувати взагалі, — роз’яснив Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 28.05.2015 № 5.2-32-913

Працівник хворів у листопаді 2014 року, утім, надав на підприємство листок непрацездатності, що є продовженням первинного, пояснивши, що первинний — втрачено. Як оплачувати таку непрацездатність і чи оплачувати взагалі, — роз’яснив Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС) у листі від 28.05.2015 № 5.2-32-913.

З 1 січня 2015 року питання оплати тимчасової непрацездатності регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. У попередні роки означені питання, як відомо, регулювалися Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III (далі — Закон № 2240).

Відповідно до закону підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (така норма, що передбачена чинним законодавством, була і в ч. 1 ст. 51 Закону № 2240).

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності (як раніше, так і нині) надається лише на підставі листків непрацездатності.

Чи можна призначати допомогу на підставі листка, непрацездатності, що є продовженням первинного?

Згідно з пунктом 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455), у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків, що визначається ЛКК у порядку, встановленому спільним наказом МВС України, МОЗ України та Мін’юсту від 24.02.1995 № 114/38/15-36-18 «Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів», видається листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

У разі якщо первинний листок непрацездатності не було надано роботодавцю для оплати, комісія із соціального страхування (уповноважений) не може прийняти обгрунтоване рішення про надання допомоги або ж відмову в її наданні на підставі листків непрацездатності, що є продовженням первинного. Чому так? Саме первинний листок непрацездатності може містити позначки, на підставі яких може бути прийняте рішення про відмову у наданні допомоги (щодо захворювання або травми внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії наркотиків тощо).

Відповідно до пункту 1.14 Інструкції № 455 у разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою «Дублікат» на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась.

Частина  2 статті 35 Закону № 2240 передбачала, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Отже, у разі, якщо первинний листок непрацездатності було втрачено, застрахованій особі необхідно звернутися до лікувального закладу, який видавав «лікарняний», щодо видачі дубліката — з довідкою з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась,

Якщо первинний листок непрацездатності або його дублікат буде надано роботодавцю для оплати, перші п’ять днів тимчасової непрацездатності рахуються з першого дня захворювання застрахованої особи.

Підготувала Ольга Савченко,

експерт МЦФЕР: Кадри

logo