ПФУ не вправі вимагати уточнюючу довідку для пільгової пенсії

16 жовтня 2019
4999
Середній бал: 5 із 5

Якщо в трудовій книжці є записи, що підтверджують стаж роботи для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, відсутня потреба в наданні підприємством уточнюючої довідки.

ПФУ не вправі вимагати уточнюючу довідку для пільгової пенсії


Питання призначення пенсії за віком на пільгових умовах для окремих категорій працівників регулює стаття 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.08.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058).

Закон № 1058 регулює відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (ч. 1, 2 ст. 5 Закону № 1058). Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених Законом № 1058, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

Що зробити кадровику, коли працівник досяг пенсійного віку: алгоритм

Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах 2 і 3 статті 114 (ч. 1 ст. 114).

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом № 1058, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом № 1058 (абз. 1 ч. 4 ст. 24 Закону № 1058).

ПФУ не вправі вимагати уточнюючу довідку для пільгової пенсіїЧи знаєте ви, що документів для пенсії поменшало, а подати їх можна через вебсервіс ПФУ

Основний документ, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами (п. 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 № 637; далі ― Порядок № 637).

Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймають уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (п. 20 Порядку № 637).

5 «ні» директору, що вимагає звільнити пенсіонера

Висновок суду (постанова Першого апеляційного адміністративного суду від 04.09.2019 по справі № 360/1624/19) — уточнююча довідка може бути основним доказом підтвердження пільгового стажу в період роботи на відповідних посадах або за професіями лише у випадках, коли відсутня трудова книжка або відсутні відповідні записи трудовій книжці та коли такий пільговий стаж виник до 21.08.1992. Після 21.08.1992 основні документи, які підтверджують пільговий стаж ― період роботи на відповідних посадах або за професіями, які включені до Списків, є трудова книжка та документи, що підтверджують проведення атестації робочих місць за умовами праці.

При цьому, значення трудової книжки та результатів атестації як основних документів, що підтверджують пільговий стаж роботи, встановлено статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від  05.11.1991 № 1788-XII. Будь-які підзаконні нормативно-правові акти, які суперечать цьому положенню, не можуть бути застосовані до спірних правовідносин.

Ольга Догадіна,

провідний експерт MCFR: Кадри

ПФУ не вправі вимагати уточнюючу довідку для пільгової пенсіїДізнайтеся, чи має пенсіонер «відпрацьовувати» при звільненні за власним бажанням?


logo