Нові вимоги до конкурсу на посади керівників держпідприємств

22 листопада 2019
14325
Середній бал: 5 із 5

Раніше оголошені конкурси на посади керівників особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад мають припинити.

Нові вимоги до конкурсу на посади керівників держпідприємств

Усі новини на сьогодні ➤

КМУ постановою від 15.11.2019 № 927 виклав у новій редакції Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі ― Порядок № 927).

Порядок № 927 визначає процедуру конкурсного відбору:

 • керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, державним господарським об’єднанням, державною холдинговою компанією, іншою державною господарською організацією рішення про необхідність проведення такого відбору;
 • керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень;
 • керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень).

Для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, крім керівників особливо важливих для економіки підприємств, суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств. Склад комісії затверджує суб’єкт управління.

Порядок № 927 визначає повноваження комісії, порядок прийняття комісією рішень.

Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початок відбору — дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду поданих претендентами документів та пропозицій.

Дата закінчення конкурсного відбору ― день ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Порядок № 927 визначає:

 • вимоги до оголошення про конкурс;
 • перелік документів для участі у конкурсі та строки їх надання;
 • вимоги до процедури конкурсу;
 • порядок оприлюднення результатів конкурсного відбору.
Нові вимоги до конкурсу на посади керівників держпідприємствДізнайтеся, чи оштрафують за порушення мінімальних гарантій в оплаті праці, якщо усунути порушення

Після проведення конкурсу для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств КМУ має утворити комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі — комітет).

До складу комітету з призначення включають:

 • Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 • Міністр фінансів;
 • керівник відповідного суб’єкта управління особливо важливим для економіки підприємством або його заступник (далі — представник суб’єкта управління);
 • чотири незалежних недержавних експерти з правом дорадчого голосу за згодою (далі — незалежні експерти).

Комітет з призначення:

 • затверджує вимоги до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та критерії їх оцінювання для професійних консультантів з добору персоналу;
 • затверджує оголошення про проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства та приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки та суб’єкта управління оголошення про проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства;
 • визначає кандидатуру претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та подає Мінекономіки висновки щодо погодження відповідної кандидатури на зазначену посаду;
 • готує рекомендації щодо істотних умов контракту з претендентом на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;
 • заслуховує та затверджує звіт про відбір професійних консультантів з добору персоналу;
 • визначає кандидатуру протягом одного року із списку потенційних кандидатів на заміщення в разі відмови кандидата, не призначає або дострокового припиняє повноваження керівника/члена наглядової ради підприємства.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підставі рішення комітету з призначення вносить КМУ пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

Рішення КМУ є підставою для укладення протягом двох тижнів контракту між суб’єктом управління та переможцем відбору.

Ольга Догадіна,

провідний експерт MCFR: Кадри

logo