Положення про центр професійного розвитку педпрацівників. Що має знати кадровик?

5 серпня 2020
16192
Середній бал: 5 із 5

Зверніть увагу на вимоги до посад директора та педагогічних працівників і на особливості штатного розпису центру.

Кабмін затвердив положення про Центр професійного розвитку педагогів

Яка норма робочого часу для вчителя

Уряд постановою від 29.07.2020 року № 672 затвердив Положення, яке регулює діяльність Центрів професійного розвитку педагогів.

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет зауважив:

«Основні завдання центрів – сприяти професійному розвитку педагогів, забезпечувати їхню психологічну підтримку та консультувати їх із широкого кола питань, пов’язаних з освітнім процесом».

Центри узагальнюватимуть і поширюватимуть інформацію про можливості профрозвитку освітян, зокрема: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, які зможуть стати у пригоді для їхнього професійного зростання.

Крім того вони координуватимуть діяльність професійних спільнот педагогів і надаватимуть психологічну підтримку педпрацівникам.

Як замінити відсутнього вчителя й оплатити заміну

Центри проводитимуть консультації з таких напрямів:

  • планування та визначення траєкторії професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні;
  • застосування нових освітніх технологій;
  • організація освітнього процесу за різними формами, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Утворити Центр професійного розвитку педагогічних працівників може орган місцевого самоврядування, врахувавши потреби територіальної громади.

Декілька засновників можуть спільно утворити Центр та укласти засновницький договір або договір про спільну діяльність. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати Центри та організовувати їхню діяльність відповідно до Закону «Про співробітництво територіальних громад».

Керівництво Центром здійснюватиме його директор, якого призначатиме на посаду засновник за результатами конкурсу.

Директором Центру може стати особа, яка відповідає таким вимогам:

  • має громадянство України,
  • вільно володіє державною мовою,
  • має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра,
  • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

Обов’язки директора та інших працівників центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.

Штатний розпис центру затверджує його засновник. «Штатка» передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються засновником центру. За рішенням засновника до штатного розпису центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

☝ Що передує складенню штатного розпису


За інформацією МОН
logo