Як рахувати кредити ЄКТС при перегляді вебінарів MCFR? Роз’яснює НАДС

3 серпня 2020
19910
Середній бал: 5 із 5

Участь держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування у вебінарі є одним з видів самоосвіти. Щоб зарахувати участь у вебінарі, як підвищення кваліфікації, вкажіть в індивідуальній програмі професійного розвитку орієнтовний напрям (тему) навчання.

Як рахувати кредити ЄКТС при перегляді вебінарів MCFR? Роз’яснює НАДС

НАДС підготувало відповіді на поширені запитання служби управління персоналом держорганів та кадрових служб ОМС, що стосуються порядку нарахування ЄКТС за підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

1) Якщо в цьому році держслужбовець закінчує магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», чи потрібно йому додатково проходити навчання, щоб набрати 1 ЄКТС?

Так, оскільки частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання має становити щонайменше 10 % від обов’язкового 1 кредиту ЄКТС. Для виконання індивідуальної програми окрім завершення навчання в магістратурі за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» достатньо завершити 1 онлайн-курс на освітній е-платформі.

2) Чи можна зараховувати до результатів професійного навчання підготовку за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра не за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а наприклад за спеціальністю «Облік і оподаткування», «Право» тощо?

Ні, оскільки професійне навчання державних службовців за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів здійснюється за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (п. 6 Положенням про систему професійного навчання, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2019 № 106).

3) Якщо держслужбовець закінчив підготовку в магістратурі за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2019 році, а диплом отримав у лютому 2020 року, то в якому році за таке навчання нараховують кредити ЄКТС?

Кредити ЄКТС за успішне завершення навчання за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» нараховують в рік присвоєння кваліфікації, тобто в рік видачі підтвердного документу — диплому.

НАДС звертає увагу, для нарахування кредитів ЄКТС цей вид професійного навчання передбачте в індивідуальній програмі на відповідний рік.

Як обчислити стаж державної служби

4) Які наслідки можуть бути для держслужбовця, який не виконав індивідуальну програму та набрав менше 1 кредиту ЄКТС?

Виконання індивідуальної програми державного службовця враховують при щорічному оцінюванні результатів його службової діяльності.

Невиконання (або виконання не у повному обсязі) індивідуальної програми може бути підставою для встановлення державному службовцю нижчого балу за результатами оцінювання.

НАДС наголошує, постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності є обов’язком державного службовця згідно з Законом України «Про державну службу».

5) Якщо держслужбовець не бажає чи немає можливості пройти короткострокове підвищення кваліфікації, чи може він виконати індивідуальну програму та набрати 1 кредит ЄКТС лише самоосвітою?

Ні, не може. Частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми має становити не менше 10 і не більше 20 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання програми (у 2020 році — не більше 50%) (п. 20 Положення про систему професійного навчання, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2019 № 106). Тобто самоосвіта є обов’язковою складовою професійного навчання серед інших його видів (підготовка/підвищення кваліфікації/стажування).

6) Як нараховувати кредити ЄКТС за сертифікатами Національної школи суддів України?

Національна школа суддів України здійснює підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, які поділяють на професійні (сертифікатні) обсягом не менше 2 кредитів ЄКТС і короткострокові обсягом 0,2–1 кредит ЄКТС. НАДС звертає увагу, що на Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту (ст. 104 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»). Тобто освітня діяльність НШСУ не підлягає ліцензуванню, а отже сертифікати НШСУ мають проходити процедуру визнання відповідно до наказу НАДС від 12.12.2019 № 227–19.

7) Чи потрібно переводити години навчання в кредити ЄКТС з уже наявних сертифікатів, якщо там не вказували кредити ЄКТС?

Так, оскільки обсяг професійного навчання обліковують саме в кредитах ЄКТС.

Коли переводимо навчальні години у кредити ЄКТС, виходимо із розрахунку, що 1 кредит ЄКТС = 30 годин.

8) Де зберігають індивідуальні програми та документи для підтвердження проходження самоосвіти? Де вести облік нарахованих кредитів ЄКТС, якщо в державному органі відсутня інформаційна система управління людськими ресурсами, а підстави для заведення особових карток нової форми, згідно з роз’ясненням НАДС від 25.06.2020 №99-р/з, ще не настали?

Затверджені індивідуальні програми зберігає служба управління персоналом в особовій справі відповідного державного службовця або в окремій справі. Копію індивідуальної програми надають держслужбовцю та його безпосередньому керівнику (або суб’єкту призначення).

☝ Основні зміни у законодавстві про працю у 2020 році

Служба управління персоналом нараховує та обліковує кредити ЄКТС за кожним видом професійного навчання шляхом та вносить відомості про нараховані кредити ЄКТС до особової картки державного службовця.

9) Яким чином нараховувати кредити ЄКТС за результатами участі у професійних вебінарах окремих друкованих видань, наприклад МЦФЕР?

Кредити ЄКТС нараховуйте відповідно до пункту 11 розділу IV додатку до наказу НАДС від 12.12.2019 № 226-19. НАДС звертає увагу, що тема навчання за таким видом самоосвіти повинна бути в межах визначеного в індивідуальній програмі професійного розвитку орієнтовного напряму (теми) навчання шляхом самоосвіти.

10) Яким документом може бути підтверджено навчання на робочому місці?

До навчання на робочому місці належать зокрема такі заходи, як самостійне вивчення нормативно-правових актів, наукової та фахової літератури, проведення та участь в майстер-класі, презентації, здійснення наставництва тощо. Відтак підтвердним документом у такому випадку буде інформація про проходження такого навчання, надана службі управління персоналом у довільній формі.

У випадку внутрішнього навчання підтвердними документами можуть бути: наказ про проведення внутрішнього навчання, протокол проведення внутрішнього навчання, реєстр учасників навчання тощо. За результатами проходження кожного внутрішнього навчання нараховують 0,1 ЄКТС.

11) Якщо працівники пройшли навчання й отримали міжнародні сертифікати, чи можна це зарахувати як підвищення кваліфікації?

Так, якщо таке навчання відбувалося за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном. Детально про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації за кордоном унормовано наказом НАДС від 12.12.2019 № 227-19).

В іншому випадку — це один із видів самоосвіти.

12) Працівника в лютому 2020 року від держоргану органу було направлено на дводенний тренінг із питань роботи нової системи, яку запускають в цьому органі. Був наказ про відрядження, однак за результатами тренінгу не видали підтвердний документ. Як у такому випадку нарахувати кредити ЄКТС?

Кредити ЄКТС за результатами професійного навчання шляхом самоосвіти без наявності відповідних підтвердних документів або матеріалів нараховують на підставі інформації про проходження такого навчання, наданій службі управління персоналом у довільній формі.

13) Чи можна заокруглювати кількість кредитів ЄКТС під час їх обліку? Наприклад, багато моїх колег мають по 0,96 кредиту ЄКТС, тож чи можна заокруглити їх до 1 кредиту ЄКТС і вважати, що індивідуальну програму виконано?

Ні, оскільки обсяг частки кредиту ЄКТС за різними видами самоосвіти дозволяє виконати встановлений необхідний щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС у повному обсязі.

НАДС наголошує, що державні службовці у межах виконання індивідуальних програм мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року (п. 7 Положення про систему професійного навчання, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2019 № 106).

14) Співробітник надав сертифікат про дистанційне навчання на освітній платформі онлайн-курсів Prometheus в обсязі 90 годин (2 кредити ЕКТС). Як нарахувати кредити ЄКТС? Як визначити, онлайн-курс пройдено у рамках програми підвищення кваліфікації чи, в порядку самоосвіти?

Навчання на онлайн-курсах на освітніх е-платформах є видом самоосвіти, за результатами якого держслужбовцю нараховують 0,2 кредиту ЄКТС.

Разом з тим, такі онлайн-курси можуть бути складовими програм підвищення кваліфікації. Тоді за результатами навчання держслужбовець отримає «класичний» документ про підвищення кваліфікації.

15) За кожен вид самоосвіти нараховують визначений обсяг частки кредиту ЄКТС одноразово, чи відповідну частку за кожне навчання за обраним видом самоосвіти (тобто два онлайн-курси — це 0,2+0,2=0,4 кредиту ЄКТС)?

Нараховують обсяг частки кредиту ЄКТС за кожне окреме навчання за обраним видом самоосвіти. Наприклад, отримати у 2020 році 0,5 кредиту ЄКТС за самоосвіту можна на підставі успішного проходження двох онлайн-курсів на освітніх е-платформах та одного внутрішнього навчання (0,2+0,2+0,1=0,5).

16) Як у 2020 році набрати 0,5 кредиту ЄКТС за підвищення кваліфікації, якщо на Порталі управління знаннями наявно близько 10% професійних програм, які відповідають напрямку діяльності державного органу, а конкурс на розміщення державного замовлення через відповідні ЦОВВ тільки відбувається?

На Порталі управління знаннями можна обрати загальні програми підвищення кваліфікації, які охоплюють основні питання державного управління, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, європейської та євроатлантичної інтеграції тощо, не обмежуючи себе виключно спеціальними потребами державного органу, де ви працюєте.

Після завершення конкурсного відбору за 10 напрямами підвищення кваліфікації, на Порталі буде розширено перелік загальних програм підвищення кваліфікації.

Українська школа урядування та регіональні центри підвищення кваліфікації під час карантину продовжують надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними програмами дистанційно.

17) Чи будуть вносити зміни до додатку наказу НАДС від 12.12.2019 № 226-19 у зв’язку зі змінами в постанові КМУ від 06.02.2019 № 106? Чи можливе збільшення частки кредиту ЄКТС для онлайн-курсів освітніх е-платформ?

Ні, внесення таких змін не передбачено.

На думку НАДС, обсяг частки кредиту ЄКТС, який нараховують за самоорганізоване навчання на онлайн-курсах освітніх е-платформ не може перевищувати обсяг навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації, тобто не повинен бути більшим ніж 0,2 кредиту ЄКТС.

За інформацією НАДС

logo