Які гарантії мають працівники, які дистанційно підвищують кваліфікацію на курсах. Роз’яснює Мінекономіки

6 серпня 2020
9770
Середній бал: 5 із 5

Працівника, що дистанційно навчається, не увільняють від роботи. Йому не зберігають середній заробіток та не відшкодовують витрати.

Які гарантії мають працівники, які дистанційно підвищують кваліфікацію на курсах. Роз’яснює Мінекономіки

Мінекономіки листом від 18.06.2020 № 3511-06/37744-09 нагадує, що за працівниками, яких направляють для підвищення кваліфікації, зберігають місце роботи (посаду) і проводять виплати, передбачені законодавством (ст. 122 КЗпП). 

Мінімальні гарантії працівникам: збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання; оплату вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплату добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень (у перший місяць навчання) встановлює пункт 1 Постанови КМУ «Про гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695  (далі — Постанова № 695). 

МОН Наказом від 25.04.2013 р. № 466 затвердило «Положення про дистанційне навчання» та визначило, що суб’єкти дистанційного навчання під час навчальних занять отримують навчальні матеріали, відео-, аудіо-, графічну та текстову інформацію у синхронному або асинхронному режимі.  

Мінекономіки зазначає, що працівник, який навчається дистанційно, не здійснює поїздки до місця навчання та, відповідно, не перебуває в дорозі, а також не здійснює витрати на проживання у зв'язку з переїздом на навчання. Тому відшкодування таких витрат (вартості проїзду, добових, витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення) не здійснюють. Водночас у разі, якщо працівник підтвердить відповідні витрати, гарантії, передбачені Постановою № 695, мають бути забезпеченими. 

Також, зазначає Мінекономіки, заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (ст. 1 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Якщо працівника за дистанційної форми навчання не увільняють від виконання трудових обов'язків і він продовжує працювати, йому нараховують та виплачують заробітну плати за відпрацьований час.  

Тобто, навчання здійснюють всупереч пункту 1 постанови № 695, не застосовують норму «з відривом від виробництва», тому підстав для збереження середнього заробітку за цей час Мінекономіки не вбачає. 

Одночасно Мінекономіки зазначає, що його листи не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер. 

Олена Петровська

експерт MCFR Кадри

logo