Підвищення кваліфікації держслужбовців у 2020 році. НАДС роз’яснило основні зміни

12 серпня 2020
16452
Середній бал: 5 із 5

Як змінити частку самоосвіти в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності, внести відомості про підвищення кваліфікації в особу картку державного службовця?

Підвищення кваліфікації держслужбовців у 2020 році. НАДС роз’яснило основні зміни


НАДС (лист від 31.07.2020 № 110-р/з) нагадало, що обсяг частки самоосвіти у 2020 році серед інших видів професійного навчання може становити не більше 50% загальної кількості отриманих кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС) за результатами виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальної програми професійного розвитку (далі — індивідуальна програма) (постанова КМУ від 25.06.2020 № 532; далі — Постанова № 532).

У 2020 році держслужбовець у межах виконання індивідуальної програми має набрати обов’язковий щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС і частка інших видів професійного навчання не менше 0,5 кредиту ЄКТС.

У 2020 році додатковою підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути необхідність збільшення частки самоосвіти серед інших видів професійного навчання згідно зі змінами до пункту 20 Положення про систему професійного навчання, внесених Постановою № 532.

НАДС наголошує, що не можна переглядати професійні компетентності, визначені за результатами щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Індивідуальну програму, до якої вносять зміни, НАДС рекоменду викладати в новій редакції, а у грифі затвердження зазначати дату затвердження нової редакції індивідуальної програми.

Як обчислити стаж державної служби

Дистанційне підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання обов’язково завершують підсумковим контролем. Також можна передбачити вхідний або поточний контроль.

Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою за дистанційною формою навчання обсягом від 0,5 кредиту ЄКТС до 1 кредиту ЄКТС завершують підсумковим контролем. Результати навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не оцінюють.

Поточний контроль за дистанційною формою навчання можна здійснювати дистанційно. Підсумковий контроль передбачає проведення очних контрольних заходів. При цьому за рішенням провайдера підсумковий контроль за дистанційною формою навчання можна проводити дистанційно в режимі реального часу.

Відомості про професійне навчання в Особовій картці державного службовця

НАДС рекомендує вносити відомості про професійне навчання державного службовця до паперового примірника його Особової картки за формою, що діяла до набрання чинності Наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20 (далі — Наказ № 77-20), та доповнювати її додатком 2 до Особової картки, затвердженим Наказом № 77-20.

Погодження спеціальних професійних (сертифікатних) і короткострокових програм підвищення кваліфікації

Спеціальні професійні (сертифікатні) та короткострокові програми розробляють та затверджують провайдери. Програми погоджують замовники освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами, приймаючи розпорядчий документ.

При цьому провайдер може розробляти спеціальні програми підвищення кваліфікації, адресовані невизначеному колу суб’єктів (держорганам і держслужбовцям) як пропозицію укласти договір про надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації за відповідною програмою.

Провайдер може розробити спеціальні програми підвищення кваліфікації, щоб задовольнити потреби окремого держоргану як замовника освітньої послуги з підвищення кваліфікації за відповідною спеціальною програмою, або невизначеного кола державних органів та/або їх державних службовців.

НАДС роз’яснив, що спеціальна програма підвищення кваліфікації, яку розробляє провайдер на замовлення держоргану з метою задоволення його спеціальних потреб, потребує погодження держорганом розпорядчим документом, а спеціальна програма підвищення кваліфікації, адресована невизначеному колу державних органів та/або їх державних службовців, не потребує відповідного погодження.

Ольга Догадіна,

провідний експерт MCFR: Кадри

logo