Медогляд працівників: що має знати роботодавець

8 вересня 2020
19077
Середній бал: 5 із 5

Організовувати медогляди — функція служби охорони праці. Однак кадрова служба повинна знати, хто з працівників повинен проходити медогляд.

Медогляд працівників: що має знати роботодавець


Управління Держпраці у Миколаївській області нагадує, що працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці чи такі, де є потреба у професійному доборі, мають проходити попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медогляди (ст. 169 КЗпП; ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Процедуру проведення медоглядів визначає «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок № 246).

Порядок № 246 призначений для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів; фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі — роботодавці) та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (пп. 1.2 п. 1 Порядку № 246).

12 правил організації медичних оглядів працівників певних категорій

Спочатку роботодавець проводить дослідження умов праці та визначає шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях  відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

До 1 грудня роботодавець повинен надати територіальному органу Держпраці заяву для складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 1 до Порядку № 246).

До заяви додають:

  • штатний розпис або витяг з переліком структурних підрозділів та всіх професій;
  • дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

До Акту вносять дані про шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу та дані про роботи, для виконання яких потрібен обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд.

Під час прийняття на роботу, а також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати працівнику направлення на обов’язковий попередній медогляд за встановленою формою із зазначенням умов праці. Інформація про характеристику умов праці для кожної професії є в Акті за минулий рік.

На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам наступного року в чотирьох примірниках (додаток 2 до Порядку № 246) та погоджує їх із фахівцем відділу з питань гігієни праці Держпраці.

Списки подають в паперовому та електронному вигляді. Один примірник залишають на підприємстві, другий — подають закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) для проведення медичного огляду працівників, третій — відділу з питань гігієни праці управління Держпраці, четвертий — робочому органу Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування (далі — ВД ФСС).

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим ЗОЗ, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики. В ЗОЗ повинні бути створені комісії із проведення медичних оглядів (далі — комісія). Лікарі ЗОЗ пройшли підготовку з професійної патології. ЗОЗ складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним органом Держпраці.

У плані-графіку вказують строки проведення медоглядів, лабораторних, функціональних та інших досліджень та лікарів, залучених до їх проведення.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження. Для цього видають наказ (розпорядження) про проведення обов’язкового профілактичного медогляду. В наказі зазначають строк його проведення, перелік працівників, які зобов’язані пройти медогляд та відповідальних осіб.

Для проведення попереднього медичного огляду роботодавець направляє ЗОЗ, з яким укладено договір, лист із проханням провести попередній медогляд конкретного працівника. Працівник отримує направлення на обов'язковий попередній медичний огляд (додаток 3 до Порядку № 246). Такий самий порядок дій і у разі переведення працівника на важку роботу, роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Результати і висновок медогляду комісія заносить до картки працівника (додаток 7 до Порядку № 246) та в медичну карту амбулаторного хворого за формою (п. 2.16 Порядку № 246). Працівнику видають Довідку про проходження медогляду (додаток 8 до Порядку № 246). У разі звільнення працівника карту видають йому під підпис для проходження медичного огляду за новим місцем роботи, а копію зберігають в архіві медзакладу 15 років після звільнення працівника.

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (додаток 9 до Порядку № 246) комісія складає протягом місяця у шести примірниках: один примірник залишають в ЗОЗ, інші надають роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу ВД ФСС.

Фахівці відділу з питань гігієни праці у Заключному акті надають рекомендації  покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які є обов’язковими для виконання.

Підписати Заключний акт за поточний рік роботодавець зможе, коли надасть інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік, інформацію про осіб, які не пройшли медогляд та причин, з яких вони його не пройшли.

Заключний акт роботодавець має зберігати протягом 5 років. Рекомендації Заключного акта — підстава для роботодавця перевести працівника на іншу роботу або відсторонити його від роботи за тією чи іншою професією.

Нагадаємо, що питаннями організації медоглядів працівників підприємства повинна займатись служба охорони праці.

logo