Щорічна основна відпустка: коли надавати, як обчислити стаж

13 жовтня 2020
18823
Середній бал: 5 із 5

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством. Перевірте, чи не припускаєтесь ви помилок при наданні щорічної основної відпустки.

Щорічна основна відпустка: коли надавати, як обчислити стаж


На офіційному сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини роз’яснили, кому та якої тривалості слід надавати щорічну основну відпустку, як обчислити стаж.  Роз’яснення надали у формі трьох запитань-відповідей.

1) З якого моменту працівник має право на отримання відпустки після прийняття на роботу?

Щорічна основна відпустка повної тривалості у перший рік роботи надається працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації (ст. 79 КЗпП).

✈️ Як розрахувати тривалість щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу

2) Чи мають працівники право на отримання щорічної основної відпустки повної тривалості до закінчення шести місяців безперервної роботи?

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки», щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

 1. жінкам — перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 2. особам з інвалідністю;
 3. особам віком до вісімнадцяти років;
 4. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
 5. особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
 6. сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 7. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 8. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
 9. працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
 10. батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 11. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

3) Як обчислити стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку

Частина перша статті 82 КЗпП регламентує, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:
 1. час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;
 2. час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу). Зокрема, час виконання державних і громадських обов'язків (наприклад, час перебування військовозобов'язаних на військових зборах); час відсторонення від роботи із збереженням заробітної плати повністю чи частково; час щорічної відпустки; час додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; час навчальної відпустки тощо;
 3. час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 4. час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки», за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 5. час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
 6. час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників;
 7. інші періоди роботи, передбачені законодавством.

logo